Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sukcesywna dostawa ciast i pieczywa na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, z podziałem na dwie części zamówienia: część 1 – sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych; część 2 – sukcesywna dostawa pieczywa (MCUS.DZP.373-58/2020) 25-Lis-2020 Odsłon: 90
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę urządzeń i akcesoriów dezynfekcyjnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu, z podziałem na cztery części zamówienia (MCUS.DZP.373-86/2020) 23-Lis-2020 Odsłon: 72
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - dotyczy: dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz sprzętu do oczyszczania powietrza na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, z podziałem na dziewięć części zamówien 23-Lis-2020 Odsłon: 66
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę zup w proszku, sosów w proszku i przypraw na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-51/2020) 20-Lis-2020 Odsłon: 119
Sukcesywna dostawa jaj kurzych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-56/2020 19-Lis-2020 Odsłon: 89
Sukcesywna dostawa mrożonych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-52/2020 13-Lis-2020 Odsłon: 137
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę warzyw i owoców I gatunku na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-65/2020) 10-Lis-2020 Odsłon: 240
Sukcesywna dostawa ryb i produktów rybnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-55/2020 10-Lis-2020 Odsłon: 127
Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-50/2020 06-Lis-2020 Odsłon: 165
Usługa utrzymania czystości terenów zewnętrznych wraz z czynnościami konserwatorskimi oraz mycia okien w obiektach nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-39/2020 06-Lis-2020 Odsłon: 192

Podkategorie