Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
18 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 18-Kwi-2019 Odsłon: 37
12 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę nitrylowych rękawic medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 12-Kwi-2019 Odsłon: 134
10 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów z włóknin medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 10-Kwi-2019 Odsłon: 166
10 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę zup w proszku, sosów w proszku i przypraw na potrzeby MCUS we Wrocławiu 10-Kwi-2019 Odsłon: 143
27 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na na dostawę płynów piorąco - dezynfekujących wraz z montażem automatycznego systemu dozowania na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 27-Mar-2019 Odsłon: 101
26 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby DDP nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze Domu Pomocy MCUS we Wrocławiu, z podziałem na 2 części zamówienia 26-Mar-2019 Odsłon: 554
25 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na na sukcesywną dostawę art. higienicznych z papieru i tworzywa sztucznego oraz art. do sprzątania na potrzeby nowopowstałych DDP funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 25-Mar-2019 Odsłon: 193
25 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę jaj kurzych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 25-Mar-2019 Odsłon: 120
22 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę środków higienicznych i czystości na potrzeby nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 22-Mar-2019 Odsłon: 202
22 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę ciast na potrzeby MCUS we Wrocławiu 22-Mar-2019 Odsłon: 224

Podkategorie