Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych oraz pomocniczych wyrobów medycznych na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy z podziałem na zadania, MCUS.DZP.373-17/2020 30-Cze-2020 Odsłon: 246
Sukcesywna dostawa wody, kawy, herbaty i cukru dla Klientów nowopowstałych DDP funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu., MCUS.DZP.373-37/2020 25-Cze-2020 Odsłon: 85
Przetarg nieograniczony na dostawę środków chemicznych do sprzątania i zmywarek na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-42/2020) 18-Cze-2020 Odsłon: 150
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę rękawic medycznych (rękawice nitrylowe) na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-41/2020) 10-Cze-2020 Odsłon: 63
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wędlin i produktów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-29/2020) 01-Cze-2020 Odsłon: 433
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mięsa i produktów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-28/2020) 01-Cze-2020 Odsłon: 404
Przetarg nieograniczony na dostawę wody źródlanej na potrzeby MCUS (MCUS.DZP.373-36/2020) 01-Cze-2020 Odsłon: 166
Dostawa zup w proszku, sosów w proszku i przypraw na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-19/2020) 29-Maj-2020 Odsłon: 203
Sukcesywna dostawa przetworów na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (MCUS.DZP.373-15/2020) 29-Maj-2020 Odsłon: 178
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dostawa środków do dezynfekcji na potrzeby Kuchni Centralnej MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-38/2020) 28-Maj-2020 Odsłon: 104

Podkategorie