Prawo pobytu w dziennych domach pomocy przysługuje osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

DZIENNE DOMY POMOCY (OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO POBYTU), KTÓRE PROWADZI MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH we Wrocławiu:

  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Skwierzyńska 23/2
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Tadeusza Kościuszki 67
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Komuny Paryskiej 11
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Stefana Żeromskiego 37/1

Zespół dziennych domów pomocy świadczy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze: wspierające, terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, terapię ruchową oraz zajęcia kulturalno-oświatowe. Organizowane są różne formy wypoczynku i rekreacji. apewniamy co najmniej jeden gorący posiłek, uwzględniający obowiązujące normy żywienia. Podejmowane są działania integracyjne ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie i uczestniczenie w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych.

Ulotka nt. dziennych domów pomocy do pobrania w PDF

KTO KIERUJE DO DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzonym postępowaniu wydaje indywidualną decyzję administracyjną o skierowaniu do dziennego domu pomocy oraz odpłatności za pobyt w tym domu. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby starającej się o tę formę pomocy.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

www.mops.wroclaw.pl

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DZIENNYCH DOMACH POMOCY

Pobyt w dziennych domach pomocy jest odpłatny zgodnie  z uchwałą nr XLVI/967/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 27 września 2017 r. poz.3953.)

Odpłatności nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).