Przyjęcie do Dziennego Domu Pomocy

Prawo pobytu w dziennych domach pomocy przysługuje osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dzienne domy pomocy (ośrodki wsparcia dziennego pobytu), które prowadzi Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu:

  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Skwierzyńska 23/2
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Tadeusza Kościuszki 67
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Komuny Paryskiej 11
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Stefana Żeromskiego 37/1
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Karmelkowa 25
  • Dzienny Dom Pomocy nr 1, ul. Semaforowa 5
  • Dzienny Dom Pomocy nr 2, ul. Semaforowa 5
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Skoczylasa 8

Dzienne domy pomocy świadczą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze: wspierające, terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, terapię ruchową oraz zajęcia kulturalno-oświatowe. Organizowane są różne formy wypoczynku i rekreacji. Zapewniamy co najmniej jeden gorący posiłek, uwzględniający obowiązujące normy żywienia. Podejmowane są działania integracyjne ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie i uczestniczenie w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych.

KTO KIERUJE DO DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzonym postępowaniu wydaje indywidualną decyzję administracyjną o skierowaniu do dziennego domu pomocy oraz odpłatności za pobyt w tym domu. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby starającej się o tę formę pomocy.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

tel. (071) 78-22-300 do 03

fax (071) 78-22-405

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mops.wroclaw.pl

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DZIENNYCH DOMACH POMOCY

Pobyt w dziennych domach pomocy jest odpłatny zgodnie z uchwałą nr LIV/1476/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych (Uchwała publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jej jednolity tekst ogłoszony został 4 lipca 2022 r., pod pozycją: 3471).

Odpłatności nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł na osobę w rodzinie (kwota podana zgodnie z § 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021, poz.1296).