Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
16 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-68/2019 na dostawę nakrycia stołowego oraz akcesoriów kuchennych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 oraz Dziennych Domów Pomocy nr 1 i nr 2przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w 16-Lip-2019 Odsłon: 27
16 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-67/2019 na dostawę nakrycia stołowego oraz akcesoriów kuchennych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 16-Lip-2019 Odsłon: 27
15 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-43/2019 na dostawę wyposażenia dla osób niepełnosprawnych (PUR) na potrzeby DDP nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu 15-Lip-2019 Odsłon: 96
12 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-64/2019 na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby DDP przy ul. Skoczylasa 8 12-Lip-2019 Odsłon: 70
3 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-46/2019 na dostawę 3 urządzeń (3 stanowiska) z oprogramowaniem przeznaczonych do rehabilitacji funkcji poznawczych RehaCom (lub równoważnych) do nowopowstałych DDP, w strukturze MCUS we Wrocławiu 03-Lip-2019 Odsłon: 54
19 CZERWCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-35/2019 na dostawę wyposażenia dla osób niepełnosprawnych na potrzeby DDP przy ul. Karmelkowej 25 oraz DDP nr 1 i DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, z podz 19-Cze-2019 Odsłon: 148
17 CZERWCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-23/2019 na dostawy sprzętu RTV, AGD z podziałem na 3 części zamówienia na potrzeby DDP przy ul. Karmelkowej 25, DDP nr 1 i DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących strukturze MCUS we Wrocławiu 17-Cze-2019 Odsłon: 82
11 CZERWCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-54 na dostawę nakrycia stołowego oraz akcesoriów kuchennych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w MCUS we Wrocławiu 11-Cze-2019 Odsłon: 110
29 MAJA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-47/2019 na dostawę leków refundowanych dla mieszkańców, materiałów opatrunkowych, pomocniczych wyrobów medycznych oraz jednorazową dostawę leków, suplementów diety, wyrobów medycznych i innych wyrobów za 29-Maj-2019 Odsłon: 572
22 MAJA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-42/2019 w sprawie świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych i nowych modemów na potrzeby MCUS, ul. Mączna 3 22-Maj-2019 Odsłon: 158