Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-78/2019 na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych będących w dyspozycji nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 23-Sie-2019 Odsłon: 68
31 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-55/2019 na dostawę sprzętu cateringowego na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8, funkcjonującego w MCUS we Wrocławiu 31-Lip-2019 Odsłon: 227
26 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-60/2019 na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych będących w dyspozycji nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 26-Lip-2019 Odsłon: 140
23 LIPCA 2019 Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-49/2019 na usługi w zakresie konserwacji, serwisu, łączności alarmowej dźwigu osobowego w Dziennym Domu Pomocy nr 1 i 2 przy ul. Semaforowej 5, funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej w MCUS 23-Lip-2019 Odsłon: 76
16 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-68/2019 na dostawę nakrycia stołowego oraz akcesoriów kuchennych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 oraz Dziennych Domów Pomocy nr 1 i nr 2przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w 16-Lip-2019 Odsłon: 171
16 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-67/2019 na dostawę nakrycia stołowego oraz akcesoriów kuchennych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 16-Lip-2019 Odsłon: 117
15 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-43/2019 na dostawę wyposażenia dla osób niepełnosprawnych (PUR) na potrzeby DDP nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu 15-Lip-2019 Odsłon: 195
12 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-64/2019 na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby DDP przy ul. Skoczylasa 8 12-Lip-2019 Odsłon: 148
3 LIPCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-46/2019 na dostawę 3 urządzeń (3 stanowiska) z oprogramowaniem przeznaczonych do rehabilitacji funkcji poznawczych RehaCom (lub równoważnych) do nowopowstałych DDP, w strukturze MCUS we Wrocławiu 03-Lip-2019 Odsłon: 100
19 CZERWCA 2019 - Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-35/2019 na dostawę wyposażenia dla osób niepełnosprawnych na potrzeby DDP przy ul. Karmelkowej 25 oraz DDP nr 1 i DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, z podz 19-Cze-2019 Odsłon: 212