Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mcus.pl oraz http://bip.mcus.pl/

Data uruchomienia pierwszej strony pod adresem www.mcus.pl: 22.01.2007  r.

Data ostatniej istotnej modyfikacji:  20.06.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia 17.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we  Wrocławiu. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 71 376 99 00

Fax: 71 376 99 05

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Mączna 3 54-131 Wrocław

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Osobą kontaktową jest Pan Konrad Karykowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 376 99 08.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

  • Podwyższony kontrast (czarne tło-białe litery, czarne tło -żółte litery, żółte tło-czarne litery),
  • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • Mapa strony,
  • Możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • Poruszanie się po elementach strony klawiszem TAB.
  • Focus wokół elementów nawigacyjnych

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Architektura

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3- siedziba

Siedziba Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) mieści się przy ul. Mącznej 3. Dojechać można liniami autobusowymi numer 101, 102, 103, 104, 126, 127, 136 oraz tramwajowymi numer 31– przystanek Górnicza. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 500 metrów. Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w Wrocławiu  znajdują się na w gablotach przy przestaniu oraz  stronie  http://mpk.wroc.pl/

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak tłumacza języka migowego.

Zapewniamy wsparcie pracowników.

Dom Pomocy Społecznej ul. Mączna 3 (Wrocław -Fabryczna/Pilczyce)

DPS mieści się przy ul. Mącznej 3. Dojechać można liniami autobusowymi numer 101, 102, 103, 104, 126, 127, 136 oraz tramwajowymi numer 31– przystanek Górnicza. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 500 metrów. Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Wrocławiu  znajdują się w gablocie przy przestanku i na stronie  http://mpk.wroc.pl/

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku, do którego  bezpośrednio można dojechać prowadzą trzy wejścia:  wejście główne i dwa wejścia boczne. Przy schodach do wejść bocznych znajdują się podjazdy dla wózków. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze. W budynku mieści się winda. W holu przy wejściu głównym i na piętrach znajdują się tablice informacyjne z wykazem poszczególnych pomieszczeń. W budynku nie ma możliwości uzyskania informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy dostęp alternatywny – wsparcie pracowników.

Na terenie DPS znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak tłumacza języka migowego.

Zapewniamy wsparcie pracowników.

Dom Pomocy Społecznej ul. Rędzińska 66/68  (Wrocław- Fabryczna/Maślice)

Do DPS można dotrzeć bezpośrednio linią autobusową numer 104 lub tramwajem numer 31 do pętli Stadion – Królewiecka z przesiadką/ autobus numer 104. Odległość do przystanku autobusowego wynosi około 300 m. Rozkład jazdy podany jest w gablocie przy przystanku w gablocie i na stronie  http://mpk.wroc.pl/

Na terenie DPS znajdują się dwa budynki mieszkalne, w których przebywają osoby niepełnosprawne. Budynki spełniają wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynków można bezpośrednio dojechać. Do obu budynków prowadzą schody jak również pochylnie z poręczami. Toalety dla mieszkańców znajdują się na każdej kondygnacji obiektów, budynki posiadają windy.

Na parterze zamontowana jest tablica informacyjna z wykazem poszczególnych pomieszczeń. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej. Na ternie znajdują się dwa duże parkingi dla samochodów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak tłumacza języka migowego.

Zapewniamy wsparcie pracowników.

Dom Pomocy Społecznej ul. Karmelkowa 25 (Wrocław-Fabryczna/Oporów)

Do DPS można dojechać autobusem numer 107 – odległość od przystanku ok. 50 m. Dodatkowo autobusami linii A, 125,143, 319, 325 (dwie ostatnie linie kursują w godzinach szczytu) – przystanek Solskiego-Wiejska i autobus linii D – przystanek ul. Giełdowa - odległość od przystanków ok. 600 m. Rozkład jazdy komunikacji miejskiej we Wrocławiu znajduje się w gablotach przy przestankach oraz na stronie http://mpk.wroc.pl

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i spełnia minimalne wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne, do którego można dojechać bezpośrednio pod schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, udostępniony również  osobom poruszającym się przy pomocy chodzików i o kulach. Po obu stronach schodów i podjazdu znajdują się poręcze ułatwiające poruszanie.

 W wejściu do budynku znajdują się drzwi przesuwane otwierane na fotokomórkę.

Przed budynkiem znajduje się parking z jednym miejscem oznakowanym dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

W budynku zamontowane są trzy windy, w dwóch z nich zastosowano przyciski z oznaczeniem brajla ułatwiające korzystanie osobom niewidomym i słabowidzącym.  Wszystkie korytarze wyposażone są w poręcze. Drzwi do pomieszczeń oznakowane są wyraźnymi literami na wysokości ok. 1,50 m.

W budynku przy wejściu znajduje się portiernia, gdzie można otrzymać wszelkie informacje dotyczące rozmieszczenia poszczególnych działów, jak również poprosić o osobę asystującą.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak tłumacza języka migowego.

Dom Pomocy Społecznej ul. Kaletnicza 8 (Wrocław-Psie Pole/Widawa)

Do DPS można dojechać liniami autobusowymi numer 108  i numer 908
z przesiadką na przestanku Dworzec Nadodrze do przystanku Pracze Widawskie.

Odległość od najbliższego przystanku do DPS wynosi ok. 30 metrów. Rozkłady jazdy komunikacji miejskie we Wrocławiu znajdują się w gablocie przy przestanku oraz  na stronie http://mpk.wroc.pl/.

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i spełnia minimalne wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można bezpośrednio dojechać. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Od frontu wejście główne po schodach przy których są poręcze ułatwiające wchodzenie.

Przy wejściu drugim od strony ogrodu jest winda od poziomu ziemi, którą można wjechać na wszystkie piętra budynku. Toalety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się na każdym piętrze.

Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy dostęp alternatywny- wsparcie pracowników.

Przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak tłumacza języka migowego.

Dzienny Dom Pomocy ul. Skwierzyńska 23/2 (Wrocław- Fabryczna/Gaj)

DDP jest usytuowany na parterze w pięciokondygnacyjnej kamienicy. Do ośrodka prowadzi wejście główne od ul. Skwierzyńskiej oraz wejście od podwórka. W ośrodku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Można dojechać komunikacją miejską: autobusy linii numer 127, 126, 144 oraz linie tramwajowe numer: 4, 5, 11, 14. Odległość od najbliższego przystanku do DPS wynosi ok. 100 metrów. Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej we Wrocławiu można znaleźć w gablocie przy przestanku oraz na stronie http://mpk.wroc.pl

Obiekt nie posiada, rozwiązań umożliwiających samodzielne dostanie się do wewnątrz osobom ze szczególnymi potrzebami. Ośrodek przeznaczony dla osób poruszających się samodzielnie lub przy wsparciu kuli lub laski. Klientom w razie potrzeb zapewnia się wsparcie w poruszaniu się po ośrodku.

Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy dostęp alternatywny- wsparcie pracowników.

Do ośrodka i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak tłumacza języka migowego.

Dzienny Dom Pomocy ul. T. Kościuszki 67 (Wrocław -Stare Miasto/Przedmieście Świdnickie)

DDP jest usytuowany na wysokim parterze ze schodami pięciokondygnacyjnej kamienicy mieszkalnej u zbiegu ulic Kościuszki i Gwarnej. Można dojechać komunikacją miejską: autobusy linii A, N, 146, 106, 149, 148, 114 oraz liniami tramwajowymi numer: 0, 2, 5, 8, 9, 11. Odległość od najbliższego przystanku do DPS wynosi ok. 140 metrów. Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej we Wrocławiu można znaleźć w gablocie przy przestanku oraz na stronie http://mpk.wroc.pl

Obiekt nie posiada, rozwiązań umożliwiających samodzielne dostanie się do wewnątrz osobom ze szczególnymi potrzebami. Ośrodek przeznaczony dla osób poruszających się samodzielnie lub przy wsparciu kuli lub laski. Klientom w razie potrzeb zapewnia się wsparcie w poruszaniu się po ośrodku.

Na terenie ośrodka znajdują się dwie toalety do użytku klientów.

Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy dostęp alternatywny- wsparcie pracowników.

Do ośrodka i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak tłumacza języka migowego.

Dzienny Dom Pomocy ul. Komuny Paryskiej 11 (Wrocław – Krzyki/Przedmieście Oławskie)

DDP jest usytuowany na parterze czterokondygnacyjnej kamienicy. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością i spełnia wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do ośrodka można dojechać: liniami autobusowymi  numer 106, 145, 146, 148, A (przystanek Krasińskiego mieści się 400 m od ośrodka) liniami tramwajowymi numer 70,16 (przystanek Komuny Paryskiej 350 m od ośrodka) oraz linie autobusowe D, K, N, 102 oraz linie tramwajowe: 3, 4, 10, 11, 17, 33 - przystanek Galeria Dominikańska. Odległość od najbliższego przystanku do DDP wynosi ok. 350 metrów. Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej we Wrocławiu można znaleźć w gablocie przy przestanku oraz na stronie http://mpk.wroc.pl

Do ośrodka prowadzi wejście od strony podwórka z podjazdem i poręczą umożliwiając podjazd na wózku inwalidzkim. Wejście ewakuacyjne mieści się w bramie od ulicy Komuny Paryskiej 11 do której prowadzą schody. Od ulicy Dąbrowskiego jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Lokal posiada dwie toalety, w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy dostęp alternatywny- wsparcie pracowników.

Brak tłumacza języka migowego.

Do ośrodka i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dzienny Dom Pomocy ul. S. Żeromskiego 37/1 (Wrocław – Śródmieście/Ołbin)

Ośrodek jest usytuowany na parterze pięciokondygnacyjnej kamienicy.

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych  i spełnia wymagania zgodne z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do DDP dojechać można liniami autobusowymi A, N, 128 przystanek Wyszyńskiego oddalony o 450 m od ośrodka oraz liniami tramwajowymi numer: 0, 1, 6, 8, 11, 23 najbliższy przystanek 500 m Jedności Narodowej. Odległość od najbliższego przystanku do DPS wynosi ok 340  metrów. Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej we Wrocławiu można znaleźć w gablocie przy przestanku oraz na stronie http://mpk.wroc.pl

W ośrodku znajdują się trzy toalety, w tym dwie przeznaczona dla osób  z niepełnosprawnością.

Przy obiekcie znajduje się  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy dostęp alternatywny - wsparcie pracowników.

Brak tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 (Wrocław – Fabryczna/Oporów)

Dojazd do DDP możliwy jest dzięki linii MPK numer 107 (większość kursów obsługują autobusy niskopodłogowe). Odległość od przystanku wynosi około 150 metrów. Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Wrocławiu  znajdują się w gablocie przy przestanku oraz na stronie  http://mpk.wroc.pl

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można bezpośrednio dojechać. Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne DDP
i wejście główne DPS. Do obu wejść prowadzą schody i poręcze ułatwiające wejście. Przy schodach do wejścia głównego DPS znajduje się podjazd dla wózków, a przy schodach do wejścia głównego DDP jest winda.  Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze. W budynku mieści się winda. Przy pomieszczeniach DDP znajdują się tablice informacyjne, a w holu głównym plan ewakuacji.

Przed budynkiem DPS wyznaczono  miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy dostęp alternatywny – wsparcie pracowników.

Brak tłumacza języka migowego.

Dzienny Dom Pomocy  nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 (Wrocław -Krzyki /Brochów)

Dzienny Dom Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 znajduje się w dzielnicy Brochów, w budynku dawnego ratusza. Można do ośrodków dojechać liniami autobusowymi numer 125, 114, 325,  245 (przystanek Brochów Stacja Kolejowa) oraz linią 133 (przystanek Chińska). Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 50 metrów.

Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Wrocławiu  znajdują się w gablocie przy przestanku oraz na stronie  http://mpk.wroc.pl/

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia,  wejście główne od ulicy Semaforowej do którego prowadzą schody z poręczami ułatwiającymi wejście oraz drugie wejście od strony ogrodu, od ul. Japońskiej – przystosowane dla niepełnosprawnych (winda).

W budynku mieści się winda, którą można dojechać zarówno do DDP nr 1 jak (parter)  i  DDP nr 2 (1 piętro).  W obu ośrodkach są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – pochwyty przyścienne, brak progów, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenia, a także przystosowane toalety i łazienki z prysznicem.

Przed budynkiem, od strony ogrodu, wyznaczono 5 miejsc parkingowych, w tym także dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy dostęp alternatywny – wsparcie pracowników.

Brak tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dzienny Dom Pomocy  przy ul. Skoczylasa (Wrocław – Fabryczna/Leśnica)

DDP położony jest w Leśnicy, w odległości ok 50 m od pętli autobusowej i tramwajowej. Dojechać można liniami autobusowymi numer 101, 117, 123, 137, 138, 148  oraz tramwajowymi numer 3, 10, 20 – przystanek Leśnica. Większość kursów obsługiwanych jest przez pojazdy niskopodłogowe.

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Skoczylasa i jest z poziomu terenu, zapewniony jest dostęp do windy bez barier architektonicznych. Do budynku przynależy ogród wraz z małą architekturą oraz miejscami parkingowymi, w tym dla osób niepełnosprawnych. Na każdym poziomie użytkowym  budynku są łazienki i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy dostęp alternatywny – wsparcie pracowników.

Brak tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Wszystkie informacje dotyczące działalności MCUS dostępne są na stronie internetowej: www.mcus.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej MCUS oraz na tablicach ogłoszeń
w poszczególnych placówkach

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Raport zD) - stan na dzień 01.01.2021 r.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 17 wrzesień 2020 08:31 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 październik 2020 09:46 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 październik 2020 12:35 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 09:18 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 09:18 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 12:20 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 12:20 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 12:21 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 listopad 2022 19:47 Konrad Karykowski