Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załacznik nr 2 - Projekt umowy

3. Załacznik nr 3 Dokumentacja fotograficzna.zip  5469 KB

Ogłoszenie o przetargu

- Wykaz rzeczowych składników do sprzedaży

- Wykaz rzeczowych składników do sprzedaży(skan)