W tej kategorii wyświetlane są zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sukcesywna dostawa artykułów do sprzątania oraz utrzymania porządku na terenach zewnętrznych na potrzeby Domów Pomocy Społecznej MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, z podziałem na dwie części zamówienia. Nr postępowania: MCUS.DZP.372-Z-29/2021 22-Lip-2021 Odsłon: 122
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-47/2021 na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wykładziny PCV (tarket) w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68 oraz w Domu Pomocy Społecznej pr 16-Lip-2021 Odsłon: 170
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-42/2021 na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wykładziny PCV (tarket) w DPS przy ul. Rędzińskiej 66/68 oraz w DPS przy ul. Karmelkowej 25 MCUS we Wrocławiu 23-Cze-2021 Odsłon: 144
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-40/2021 na kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na potrzeby Domów Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 21-Cze-2021 Odsłon: 337
Usługa dzierżawy, dostawy i montażu urządzeń filtrujących oraz uzdatniających wodę miejską na potrzeby Domów Pomocy Społecznej oraz Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.372-Z-36/2021 14-Cze-2021 Odsłon: 193
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-28/2021 na kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na potrzeby Domów Pomocy Społecznej, funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 10-Cze-2021 Odsłon: 194
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wykładziny PCV (tarket) w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w DPS przy ul. Rędzińskiej 66/68 oraz w DPS przy ul. Karmelkowej 07-Cze-2021 Odsłon: 267
Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy Społecznej, funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, nr postępowania: MCUS.DZP.372-Z-30/2021 29-Kwi-2021 Odsłon: 573
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-15/2021 na jednorazową dostawę leków, suplementów diety, wyrobów medycznych i innych wyrobów zabezpieczających apteczki oddziałowe na potrzeby Domów Pomocy Społecznej oraz Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w struk 28-Kwi-2021 Odsłon: 374
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-14/2021 na sukcesywną dostawę środków chemicznych do sprzątania, do zmywarek, maszyn czyszczących oraz do dozowników dezynfekcyjnych na potrzeby Domów Pomocy Społecznej oraz Dziennych Domów Pomocy, funkcjonujących w st 16-Mar-2021 Odsłon: 450