W tej kategorii wyświetlane są zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł

Tytuł Wytworzony Odsłony
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-28/2021 na kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych na potrzeby Domów Pomocy Społecznej, funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 10-Cze-2021 Odsłon: 15
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wykładziny PCV (tarket) w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w DPS przy ul. Rędzińskiej 66/68 oraz w DPS przy ul. Karmelkowej 07-Cze-2021 Odsłon: 32
Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy Społecznej, funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, nr postępowania: MCUS.DZP.372-Z-30/2021 29-Kwi-2021 Odsłon: 395
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-15/2021 na jednorazową dostawę leków, suplementów diety, wyrobów medycznych i innych wyrobów zabezpieczających apteczki oddziałowe na potrzeby Domów Pomocy Społecznej oraz Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w struk 28-Kwi-2021 Odsłon: 217
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-14/2021 na sukcesywną dostawę środków chemicznych do sprzątania, do zmywarek, maszyn czyszczących oraz do dozowników dezynfekcyjnych na potrzeby Domów Pomocy Społecznej oraz Dziennych Domów Pomocy, funkcjonujących w st 16-Mar-2021 Odsłon: 238
Zapytanie ofertowe MCUS.DZP.372-Z-7/2021 na obsługę serwisową urządzeń (generatorów) dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej na potrzeby domów pomocy społecznej przy ul. Karmelkowej 25 i przy ul. Mącznej 3 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum 02-Mar-2021 Odsłon: 146