INFORMACJA O PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH O WARTOŚCI OD 130 000 ZŁ NETTO

 

Zamawiający, Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia od 130 000 zł netto, tj. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), będą publikowane na stronie internetowej: https://mcus.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem będą również udostępniane na stronie internetowej:
https://mcus.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Główny adres strony internetowej: https://mcus.logintrade.net/

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.