Adres:
Kaletnicza 8, 51-180
Drukuj

Wrocław
dolnoślaśkie
Telefon:
Patrz Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje:

Dział Administracyjny Kierownik - Jolanta Sulej, tel. 71 325 41 53

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej Koordynator - Iwona Pomianek, 
tel. 71 346 27 54 wew. 232

Dział Opiekuńczy Kierownik - Lucyna Szyszkowska, centrala tel. 71 346 27 23 wew. 235

Kierownik Sekcji Opiekuńczej (1) - Iwona Szczygielska, centrala tel. 71 346 27 23 wew. 241

Kierownik Sekcji Opiekuńczej (2) - Beata Błażejak, centrala tel. 71 346 27 23 wew. 231