• Wszyscy zainteresowani Wykonawcy
  • Zał. 5 - Wzór umowy wraz z załącznikami – modyfikacja z dnia 08.01.2021

 

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • SIWZ
  • Zał. 1 - Formularz ofertowy
  • Zał. 2 - Kalkulacja cenowa
  • Zał. 3 - Oświadczenie - brak podstaw wykluczenia
  • Zał. 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa
  • Zał. 5 - Wzór umowy wraz z załącznikami

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 31 grudzień 2020 12:08 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2021 15:07 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 styczeń 2021 12:22 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 styczeń 2021 14:16 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 13:33 Michał Wolicki