Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
25 LIPCA 2019 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę środków chemicznych do zmywarek na potrzeby nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 25-Lip-2019 Odsłon: 288
11 LIPCA 2019 - Procedura otwarta (art. 138n pkt 1 ustawy PZP) na usługi polegające na przygotowaniu i dostawie podstawowego wyżywienia (catering) dla klientów DDP nr 1 i 2 przy ul. Semaforowej 5, z podziałem na 2 części zamówienia 11-Lip-2019 Odsłon: 465
5 LIPCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę środków chemicznych do zmywarek na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 05-Lip-2019 Odsłon: 225
3 LIPCA 2019- Przetarg nieograniczony na sprzętu IT na potrzeby DDP przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej w MCUS we Wrocławiu oraz na potrzeby Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu – II postępow 03-Lip-2019 Odsłon: 516
12 CZERWCA 2019 - Przetarg nieograniczony na usługę sukcesywnego zakupu oleju napędowego (ON), płynów do spryskiwaczy oraz olejów samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów nowopowstałych DPS 12-Cze-2019 Odsłon: 256
7 CZERWCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia IT na potrzeby Dziennych Domów Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze Domu Pomocy Społecznej w MCUS we Wrocławiu 07-Cze-2019 Odsłon: 560
6 CZERWCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu IT na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej w MCUS we Wrocławiu oraz na potrzeby Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 06-Cze-2019 Odsłon: 458
6 CZERWCA 2019 -Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy biznesowe MCUS we Wrocławiu wraz ze środ. bazodanowym 06-Cze-2019 Odsłon: 219
30 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę różnych artykułów spożywczych dla Klientów nowopowstałych dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu z podziałem na 5 części zamówienia 30-Maj-2019 Odsłon: 366
30 MAJA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na dwie części zamówienia 30-Maj-2019 Odsłon: 524

Podkategorie