Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na jednorazową dostawę urządzeń czyszczących (szorowarek automatycznych) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy: ul. Rędzińskiej 66-68, ul. Karmelkowej 25 i ul. Kaletniczej 8 funkcjonujących w strukturze MCUS we Wroc 21-Gru-2020 Odsłon: 631
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę mebli medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-92/2020) 18-Gru-2020 Odsłon: 608
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę środków dezynfekcyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na cztery części zamówienia (MCUS.DZP.373-91/2020) 14-Gru-2020 Odsłon: 765
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę słodyczy na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (MCUS.DZP.373-57/2020) 11-Gru-2020 Odsłon: 836
Usługa utrzymania czystości terenów zewnętrznych wraz z czynnościami konserwatorskimi oraz mycia okien w obiektach nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-87/2020 04-Gru-2020 Odsłon: 828
Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-59/2020 03-Gru-2020 Odsłon: 905
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę środków dezynfekcyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na cztery części zamówienia (MCUS.DZP.373-90/2020) 03-Gru-2020 Odsłon: 849
Dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na cztery części zamówienia, MCUS.DZP.373-88/2020 02-Gru-2020 Odsłon: 729
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - dostawa wyrobów jednorazowego użytku- pościeli jednorazowej z włókniny SMMS na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-89/2020) 02-Gru-2020 Odsłon: 621
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę środków ochrony indywidualnej na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, z podziałem na sześć części zamówienia (MCUS.DZP.373-63/2020) 01-Gru-2020 Odsłon: 821

Podkategorie