Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sukcesywna dostawa refundowanych przez NFZ pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy społecznej we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68 i ul. Kaletniczej 8 funkcjonujących w strukturze 01-Gru-2020 Odsłon: 791
Sukcesywna dostawa ciast i pieczywa na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, z podziałem na dwie części zamówienia: część 1 – sukcesywna dostawa ciast i innych wyrobów cukierniczych; część 2 – sukcesywna dostawa pieczywa (MCUS.DZP.373-58/2020) 25-Lis-2020 Odsłon: 1054
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę urządzeń i akcesoriów dezynfekcyjnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu, z podziałem na cztery części zamówienia (MCUS.DZP.373-86/2020) 23-Lis-2020 Odsłon: 734
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - dotyczy: dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz sprzętu do oczyszczania powietrza na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu, z podziałem na dziewięć części zamówien 23-Lis-2020 Odsłon: 673
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę zup w proszku, sosów w proszku i przypraw na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-51/2020) 20-Lis-2020 Odsłon: 1026
Sukcesywna dostawa jaj kurzych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-56/2020 19-Lis-2020 Odsłon: 796
Sukcesywna dostawa mrożonych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-52/2020 13-Lis-2020 Odsłon: 858
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę warzyw i owoców I gatunku na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-65/2020) 10-Lis-2020 Odsłon: 995
Sukcesywna dostawa ryb i produktów rybnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-55/2020 10-Lis-2020 Odsłon: 825
Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-50/2020 06-Lis-2020 Odsłon: 864

Podkategorie