Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. (MCUD.DZP.373-07/2020) 04-Mar-2020 Odsłon: 943
Przetarg nieograniczony na dostawę słodyczy na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 10-Lut-2020 Odsłon: 1015
Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 05-Lut-2020 Odsłon: 1262
Plan postępowań o udzielenie zamówień w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w 2020 roku 22-Sty-2020 Odsłon: 1149
Przetarg nieograniczony na dostawę refundowanych przez NFZ pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy społecznej we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68 i ul. Kaletniczej 8 13-Sty-2020 Odsłon: 1387
Negocjacje bez ogłoszenia prowadzone na podst. § 37 Regulaminu o udzielenie zamówienia publicznego w MCUS we Wrocławiu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w przedmiocie: usługi polegające na przygotowaniu podst. wyżywienia (catering) dla mieszka 05-Gru-2019 Odsłon: 1075
Przetarg nieograniczony na usługi ochroniarskie i portierskie na terenie Domów Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 oraz przy ul. Rędzińskiej 66-68 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 04-Gru-2019 Odsłon: 1674
02 GRUDNIA 2019 Przetarg nieograniczony na usługę zakupu oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb95) oraz AdBlue w systemie bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu kart paliwowych na terenie kraju dla pojazdów Miejskiego Centrum Usług So 02-Gru-2019 Odsłon: 1090
Procedura otwarta (art. 138n pkt. 1 ustawy PZP) na usługi polegające na przygotowaniu podstawowego wyżywienia (catering) dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz dla klientów Dziennych Domów Pomocy, funkcjonujących w strukturze Domu Pomocy Społecznej 27-Lis-2019 Odsłon: 1365
Procedura otwarta (art. 138n pkt. 1 ustawy Pzp) na usługi polegające na przygotowaniu i dostawie podstawowego wyżywienia (catering) dla klientów Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8, funkcjonującego w strukturze Domu Pomocy Społecznej w Miejskim Ce 15-Lis-2019 Odsłon: 1719

Podkategorie