Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
21 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i produktów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 21-Mar-2019 Odsłon: 706
21 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia IT na potrzeby Dziennych Domów Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonującego w strukturze DPS w MCUS we Wrocławiu 21-Mar-2019 Odsłon: 559
20 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców I gatunku na potrzeby MCUS we Wrocławiu 20-Mar-2019 Odsłon: 328
20 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia gospodarczego DDP przy ul. Karmelkowej 25 oraz DDP nr 1 i 2 przy ul. Semaforowej 5 w strukturze DPS MCUS we Wrocławiu 20-Mar-2019 Odsłon: 305
15 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa na potrzeby MCUS we Wrocławiu 15-Mar-2019 Odsłon: 725
15 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mleka i przetworów mlecznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 15-Mar-2019 Odsłon: 326
15 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wędlin i produktów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 15-Mar-2019 Odsłon: 326
13 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na na dostawę wyposażenia biurowego na potrzeby DDP przy ul.Karmelkowej 25 oraz DDP nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze Domu Pomocy Społecznej w MCUS we Wrocławiu 13-Mar-2019 Odsłon: 335
13 MARCA 2019 - Przetarg Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego do przewozu klientów (osób niepełnosprawnych) na potrzeby DDP2 przy ul. Semaforowej 5, w MCUS we Wrocławiu (II postępowanie) 13-Mar-2019 Odsłon: 379
05 MARCA 2019 – Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów z włóknin medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 05-Mar-2019 Odsłon: 292

Podkategorie