Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
19 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 19-Lut-2019 Odsłon: 246
12 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę refundowanych przez NFZ pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy społecznej wchodzących w skład MCUS we Wrocławiu 12-Lut-2019 Odsłon: 725
11 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 37 11-Lut-2019 Odsłon: 491
07 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę środków chemicznych do sprzątania i zmywarek na potrzeby MCUS we Wrocławiu 07-Lut-2019 Odsłon: 459
05 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych sypkich na potrzeby MCUS we Wrocławiu 05-Lut-2019 Odsłon: 364
05 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów higienicznych z papieru i tworzywa sztucznego na potrzeby MCUS we Wrocławiu 05-Lut-2019 Odsłon: 405
04 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 04-Lut-2019 Odsłon: 280
04 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów do sprzątania na potrzeby MCUS we Wrocławiu 04-Lut-2019 Odsłon: 334
04 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę przetworów na potrzeby MCUS we Wrocławiu 04-Lut-2019 Odsłon: 283
01 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę dżemów i marmolad na potrzeby MCUS we Wrocławiu 01-Lut-2019 Odsłon: 289

Podkategorie