znaki RP www

 logoPFRON

                 logoWroclaw                 logoMCUS 

 

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON na realizację dwóch projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.  

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Cel operacyjny realizowany w obszarze D to  zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne. 

Projekty dotyczyły zakupu trzech samochodów osobowych – mikrobusów 9-cio miejscowych, specjalnie przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Dnia 18.08.2020 r. została podpisana umowa nr WRR/000276/01/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na zakup trzech mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla:

  • mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25
  • mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 oraz dla klientów dziennych domów pomocy w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

 

Kwota dofinansowania PFRON: 270 000,00 PLN

Wkład Gminy Wrocław: 299 913,00 PLN

Całkowita wartość projektu:     569 913,00 PLN

 samochod zdjecie nr 1  samochod zdjecie nr 2  samochod zdjecie nr 3
 samochod zdjecie nr 4  samochod zdjecie nr 5

 samochod zdjecie nr 6