naglowekO projekcie      Opis projektu     Planowane efekty     Harmonogram realizacji projektu  Ogłoszenia praca  Koordynator projektu    Kontakt

Baner Domowa Przystań

Projekt pn.: Domowa przystań

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych świadczonych w Dziennych Domach Pomocy  poprzez transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego modelu wsparcia klientów Dziennych Domów Pomocy  oraz ich rodzin i/lub opiekunów w miejscu zamieszkania, dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowym  i krajowym.

 Projekt realizowany jest w Partnerstwie przez:

  • Gminę Wrocław – Lider projektu,  w imieniu której projekt realizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Partner krajowy projektu
  • Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Citta Di Bologna – Partner ponadnarodowy projektu

 BENEFICJENT

      

        JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

      

          PARTNER KRAJOWY

     

PARTNER PONADNARODOWY

Wrocław herb   MCUS Logo   UMed wroc logo   asp bologna logo V po