MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

 Poszukuje pracownika na stanowisko

 Psychologa (1,000 etat)

w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu

 

Wymagania

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie: wyższe na kierunku psychologia

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

Planowany ramowy zakres czynności psychologa obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i wspierających w dziennym domu pomocy.

 

 • Udział w zespołach Terapeutyczno-opiekuńczych w celu opracowania i realizowania indywidualnych planów wsparcia.
 • Prowadzenie dokumentacji w ramach Indywidualnych Planów Wsparcia dla mieszkańców DPS.
 • Udział w zebraniach zespołów interwencyjnych.
 • Konsultowanie i udzielanie porad rodzinom, dotyczących postępowania z mieszkańcami.
 • Wspomaganie procesu adaptacyjnego nowoprzyjętych mieszkańców i klientów.
 • Konsultowanie i udzielanie porad personelowi w celu zapewnienia opieki adekwatnej do stanu psychosomatycznego mieszkańca DPS.
 • Aktywizowanie mieszkańców DPS do podtrzymywania relacji z rodziną i środowiskiem zewnętrznym.
 • Aktywizowanie zawodowe mieszkańców stosownie do stanu zdrowia.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców DPS.
 • Wystawianie opinii psychologicznych dotyczących mieszkańców DPS.
 • Konsultacje z lekarzem POZ, psychiatrą, logopedą i innymi specjalistami dotyczące stanu zdrowia mieszkańców DPS.
 • Interweniowanie w sytuacjach konfliktowych i zachowań agresywnych mieszkańców DPS z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 • Świadczenie ww. usług psychologicznych, o ile są konieczne, w wybranych dziennych domach pomocy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów z kierownikiem Dziennego Domu Pomocy.
 • Pełnienie funkcji opiekuna nad praktykantami i wolontariuszami.
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności psychologicznej w MCUS.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia na czas nieokreślony.

Informacje o wynagrodzeniu

 • płaca zasadnicza
 • dodatek za wieloletnią pracę (dodatek stażowy)
 • nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)

Możliwość dodatkowych świadczeń

 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zgodne z Regulaminem, np. „wczasy pod gruszą”, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe)

W zakładzie pracy funkcjonują

 • Organizacje Związkowe
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa przy MCUS we Wrocławiu ul. Mączna 3

Wymagane dokumenty aplikacyjne

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
 • kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu)

Termin i miejsce składania ofert

Dokumenty aplikacyjne można składać w wersji:

 • papierowej: w DZIALE KADR I PŁAC MCUS przy ul. Mącznej 3, pok. 146, lub w pok.160 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

lub

 • elektronicznej: na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości proszę wprowadzić „Oferta zatrudnienia – psycholog”.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w ofert pracy mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu  71 376 99 36.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH