ue rpo

O projekcie    Opis projektu    Aktualności    Rekrutacja    Harmonogram realizacji projektu    Ogłoszenia praca     Kontakt

Baner 2A 50

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie 1 – Przygotowanie do świadczenia usług w dziennych domach pomocy – poradnictwo psychologiczne i organizacyjne

Okres realizacji zadania: I-II.2019 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25, VI-VII.2019 r. - Dzienny Dom Pomocy nr 1 i Dzienny Dom Pomocy nr 2 ul. Semaforowa 5

oraz XI-XII.2019 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Skoczylasa

Poradnictwo będzie realizowane w formie spotkań grupowych dla przyszłych klientów każdego z  dziennych domów pomocy oraz ich  opiekunów .

Poradnictwo psychologiczne dla przyszłych zakwalifikowanych klientów i ich opiekunów faktycznych ma na celu pomoc w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji, zmotywowanie klientów do chęci poprawy jakości życia poprzez aktywny udział w programach opiekuńczo-terapeutycznych, a u bliskich zniwelowanie lęku przed umieszczeniem bliskich osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy.

Poradnictwo organizacyjne dla przyszłych zakwalifikowanych klientów i ich opiekunów faktycznych ma za zadanie zaznajomienie klientów i ich rodziny z zasadami funkcjonowania i ofertą dziennego domu pomocy, do którego zostaną skierowani. Eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości pojawiające się na etapie przygotowania do korzystania z usług opiekuńczych.  Opiekunowie faktyczni uzyskają informację o formach i  systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych.

Stan realizacji:

I-II.2019 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25 - etap zrealizowany

VI-VII.2019 r. - Dzienny Dom Pomocy nr 1 oraz Dzienny Dom Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 – etap zrealizowany

XI-XII.2019 r. - Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 – w trakcie realizacji

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie 2 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25

Okres realizacji zadania: III.2019 r. – X.2021 r. (w trakcie realizacji)

Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 rozpoczęła w miesiącu styczniu 2019 i trwa nadal.

Dzienny Dom Pomocy jest przeznaczony  w szczególności do osób starszych wymagających wsparcia osób trzecich w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych i pielęgnacyjnych (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DPP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP).

Dzienny Dom Pomocy zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie 3 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5

Okres realizacji zadania: VIII.2019 r. – X.2021 r. (w trakcie realizacji)

Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 rozpoczęła się miesiącu czerwcu 2019 i trwa nadal.

Dzienny Dom Pomocy nr 1 (parter) będzie kierowany w szczególności do osób starszych, mieszkańców Brochowa, których stan psychofizyczny pozwala na samodzielne dotarcie do ośrodka (bez możliwości uzyskania usługi przewozu).

Dzienny Dom Pomocy zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zadanie 4 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5

Okres realizacji zadania: VIII.2019 r. – X.2021 r. (w trakcie realizacji)

Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 rozpoczęła się miesiącu czerwcu 2019 i trwa nadal.

Dzienny Dom Pomocy nr 2 (1 piętro) będzie kierowany w szczególności do osób starszych, wymagających zintensyfikowanej pomocy w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych, w tym wzmożonej opieki pielęgnacyjnej (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DPP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP).

Dzienny Dom Pomocy zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie 5 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8

Okres realizacji zadania: I.2020 r. – X.2021 r.

Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 rozpocznie się w miesiącu listopadzie 2019

Dzienny Dom Pomocy będzie kierowany w szczególności do osób starszych z doświadczeniem choroby alkoholowej lub innych uzależnień (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DPP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP).

Dzienny Dom Pomocy zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zadanie 6 – Przewóz Klientów trzech dziennych domów pomocy

Okres realizacji zadania: III.2019 r. – X.2021 r. (w trakcie realizacji)

- zakup 3 samochodów do przewozu klientów dziennych domów pomocy. Samochody będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

- przewóz klientów wraz z opieką z miejsca zamieszkania do dziennych domów pomocy i z powrotem będzie zapewniony w okresie funkcjonowania poszczególnych dziennych domów pomocy: Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25 (III.2019 r.-X.2021 r.), Dzienny Dom Pomocy nr 2 ul. Semaforowa 5 (VIII.2019 r.-X.2021 r.), Dzienny Dom Pomocy ul. Skoczylasa 8 (I.2020 r.-X.2021 r.). Przewóz będzie dostępny dla możliwie największej liczby klientów DDP, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do DDP, a opiekunowie faktyczni/członkowie rodziny nie mają możliwości zapewnienia dowozu klienta do DDP, z zastrzeżeniem możliwości organizacyjnych i logistycznych przewozu w określonym DDP. Klienci kwalifikowani do przewozu otrzymują usługę zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Dziennego Domu Pomocy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zadanie 7 – Wsparcie specjalistyczne dla klientów dziennych domów pomocy i ich opiekunów faktycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w tym integracja międzypokoleniowa

Okres realizacji zadania: III.2019 r. - X.2021 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25, VIII.2019 r. - X.2021 r. - Dzienny Dom Pomocy nr 1 i Dzienny Dom Pomocy nr 2 ul. Semaforowa 5 oraz I.2020 r. - X.2021 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Skoczylasa 8.

(w trakcie realizacji)

 

W dziennych domach pomocy w wyżej wymienionych okresach realizowane będą warsztaty grupowe otwarte dla klientów dziennych domów pomocy i ich opiekunów faktycznych. Warsztaty psychologiczne mają na celu wsparcie klientów dziennych domów pomocy i ich opiekunów faktycznych, z którymi tworzą system wzajemnych relacji.”

 

stopka ue rpo mdd new