ue rpo

O projekcie    Opis projektu    Aktualności    Rekrutacja    Harmonogram realizacji projektu    Ogłoszenia praca     Kontakt

Baner 2A 50

 Projekt został zakończony.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – maj 2022 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – kwiecień 2022 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – marzec 2022 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – luty 2022

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – styczeń 2022

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – grudzień 2021 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – listopad 2021 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – październik 2021

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – wrzesień 2021

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - sierpień 2021 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - lipiec 2021

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - czerwiec 2021

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - maj 2021 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - kwiecień 2021 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - marzec 2021 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - luty 2021 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - styczeń 2021 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - grudzień 2020 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - listopad 2020

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - październik 2020

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - wrzesień 2020 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - sierpień 2020

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – lipiec 2020 rok 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – czerwiec 2020 rok 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – maj 2020 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – kwiecień 2020 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – marzec 2020 rok 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – luty 2020 rok 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – styczeń 2020 rok 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – grudzień 2019 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – listopad 2019 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – październik 2019 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – wrzesień 2019 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – sierpień 2019 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – lipiec 2019 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – czerwiec 2019 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – maj 2019 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – kwiecień 2019 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – marzec 2019 rok

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - Zadanie nr 1 - realizacja w 2019

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie 1 – Przygotowanie do świadczenia usług w dziennych domach pomocy – poradnictwo psychologiczne i organizacyjne - etap zrealizowany

Okres realizacji zadania: I-II.2019 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25, VI-VII.2019 r. - Dzienny Dom Pomocy nr 1 i Dzienny Dom Pomocy nr 2 ul. Semaforowa 5

oraz XI-XII.2019 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Skoczylasa

Poradnictwo będzie realizowane w formie spotkań grupowych dla przyszłych klientów każdego z  dziennych domów pomocy oraz ich  opiekunów .

Poradnictwo psychologiczne dla przyszłych zakwalifikowanych klientów i ich opiekunów faktycznych ma na celu pomoc w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji, zmotywowanie klientów do chęci poprawy jakości życia poprzez aktywny udział w programach opiekuńczo-terapeutycznych, a u bliskich zniwelowanie lęku przed umieszczeniem bliskich osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy.

Poradnictwo organizacyjne dla przyszłych zakwalifikowanych klientów i ich opiekunów faktycznych ma za zadanie zaznajomienie klientów i ich rodziny z zasadami funkcjonowania i ofertą dziennego domu pomocy, do którego zostaną skierowani. Eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości pojawiające się na etapie przygotowania do korzystania z usług opiekuńczych.  Opiekunowie faktyczni uzyskają informację o formach i  systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych.

Stan realizacji:

I-II.2019 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25 - etap zrealizowany

VI-VII.2019 r. - Dzienny Dom Pomocy nr 1 oraz Dzienny Dom Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 – etap zrealizowany

XI-XII.2019 r. - Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 – etap zrealizowany

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie 2 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25

Okres realizacji zadania: III.2019 r. – V.2022 r. (etap zrealizowany)

Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 rozpoczęła w miesiącu styczniu 2019 i trwa nadal.

Dzienny Dom Pomocy jest przeznaczony  w szczególności do osób starszych wymagających wsparcia osób trzecich w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych i pielęgnacyjnych (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DPP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP).

Dzienny Dom Pomocy zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie 3 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5

Okres realizacji zadania: VIII.2019 r. – V.2022 r. (etap zrealizowany)

Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 rozpoczęła się miesiącu czerwcu 2019 i trwa nadal.

Dzienny Dom Pomocy nr 1 (parter) jest przeznaczony w szczególności do osób starszych, niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia osób trzecich w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych i pielęgnacyjnych, w szczególności mieszkańców Brochowa, których stan psychofizyczny pozwala na samodzielne dotarcie do ośrodka (bez możliwości uzyskania usługi przewozu).

Dzienny Dom Pomocy zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zadanie 4 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5

Okres realizacji zadania: VIII.2019 r. – V.2022 r. (etap zrealizowany)

Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 rozpoczęła się miesiącu czerwcu 2019 i trwa nadal.

Dzienny Dom Pomocy nr 2 (1 piętro) jest przeznaczony w szczególności do osób starszych niesamodzielnych, wymagających zintensyfikowanej pomocy w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych, w tym wzmożonej opieki pielęgnacyjnej (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DPP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP).

Dzienny Dom Pomocy zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie 5 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8

Okres realizacji zadania: I.2020 r. – V.2022 r. (etap zrealizowany)

Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 rozpoczęła się w miesiącu listopadzie 2019 i trwa nadal

Dzienny Dom Pomocy będzie kierowany w szczególności do osób starszych niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia osób trzecich w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych i pielęgnacyjnych, w tym z doświadczeniem choroby alkoholowej lub innych uzależnień (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DPP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP).

Dzienny Dom Pomocy zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zadanie 6 – Przewóz Klientów trzech dziennych domów pomocy

Okres realizacji zadania: III.2019 r. – V.2022 r. (etap zrealizowany)

- zakup 3 samochodów do przewozu klientów dziennych domów pomocy. Samochody będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

- przewóz klientów wraz z opieką z miejsca zamieszkania do dziennych domów pomocy i z powrotem będzie zapewniony w okresie funkcjonowania poszczególnych dziennych domów pomocy: Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25 (III.2019 r.-V.2022 r.), Dzienny Dom Pomocy nr 2 ul. Semaforowa 5 (VIII.2019 r.-V.2022 r.), Dzienny Dom Pomocy ul. Skoczylasa 8 (I.2020 r.-V.2022 r.). Przewóz będzie dostępny dla możliwie największej liczby klientów DDP, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do DDP, a opiekunowie faktyczni/członkowie rodziny nie mają możliwości zapewnienia dowozu klienta do DDP, z zastrzeżeniem możliwości organizacyjnych i logistycznych przewozu w określonym DDP. Klienci kwalifikowani do przewozu otrzymują usługę zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Dziennego Domu Pomocy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zadanie 7 – Wsparcie specjalistyczne dla klientów dziennych domów pomocy i ich opiekunów faktycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w tym integracja międzypokoleniowa

Okres realizacji zadania: III.2019 r. - V.2022 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25, VIII.2019 r. - V.2022 r. - Dzienny Dom Pomocy nr 1 i Dzienny Dom Pomocy nr 2 ul. Semaforowa 5 oraz I.2020 r. - V.2022 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Skoczylasa 8

(etap zrealizowany)

 

W dziennych domach pomocy w wyżej wymienionych okresach realizowane będą warsztaty grupowe otwarte dla klientów dziennych domów pomocy i ich opiekunów faktycznych. Warsztaty psychologiczne mają na celu wsparcie klientów dziennych domów pomocy i ich opiekunów faktycznych, z którymi tworzą system wzajemnych relacji.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie 8 – Wsparcie funkcjonowania DDP Karmelkowa, DDP nr 1 i DDP nr 2 Semaforowa, DDP Skoczylasa oraz wsparcie klientów i ich OF, w stanie pandemii SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Okres realizacji zadania: III.2020 r. – V.2022 r. (etap zrealizowany)

W ramach tego zadania przewidziano:

1. Zakup środków ochrony indywidualnej (m.in. maseczki jednorazowe, maseczki typu FFP3, fartuchy ochronne, czepki ochronne na włosy) oraz sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości i dezynfekcji w budynkach DDP.

2. Zakup testów potwierdzających zachorowanie na COVID-19 dla klientów i personelu DDP.

3. Najem sali na poradnictwo i indywidualną terapię psychologiczną dla klientów DDP oraz ich opiekunów faktycznych podczas epidemii SARS-CoV-2.

4. Zakup materiałów do prowadzonych terapii indywidualnych – szczególnie w stanie przedłużającej się epidemii SARS-CoV-2

 

stopka ue rpo mdd new