ue rpo

O projekcie    Opis projektu    Aktualności    Rekrutacja    Harmonogram realizacji projektu    Ogłoszenia praca     Kontakt

Baner 2A 50

Wznowienie działalności dziennych domów pomocy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 17 czerwca 2020 r. planujemy wznowienie działalności powstałych w ramach projektu pn. „Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu” dziennych domów pomocy przy ul. Karmelkowej, Semaforowej oraz z dniem 18 czerwca 2020 r. przy ul. Władysława Skoczylasa.

Kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem klientów DDP oraz pracowników, na terenie DDP będą obowiązywały nowe zasady i procedury związane z zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2. Będą one zgodne z Rekomendacjami z dnia 20 maja 2020 r.  przygotowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną), dotyczącymi działalności placówek dziennego pobytu (m.in. w zakresie ogólnych warunków sanitarnych oraz organizacji pracy placówki, czy prowadzenia zajęć w placówkach, a także zasad podstępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz w przypadku wystąpienia zakażenia).

Mamy jednak nadzieję, że oferta DDP będzie na tyle atrakcyjna, że Seniorzy bez trudu zniosą te ograniczenia. Wszystkie informacje o nowych wymogach sanitarnych uczestnicy zajęć otrzymają tuż po przybyciu do DDP.

Jednocześnie informujemy, iż aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronowirusa wywołującego chorobę COVID-19, Realizator projektu zdecydował, aby:

1) Podtrzymać zawieszenie udziału w imprezach kulturalno-oświatowych we wszystkich Dziennych Domach Pomocy przy ul. Karmelkowej 25, Semaforowej 5 oraz Skoczylasa 8

2) Podtrzymać zawieszenie realizacji Warsztatów grupowych otwartych dla Klientów i ich opiekunów faktycznych oraz spotkań w ramach integracji międzypokoleniowej, realizowanych przez Partnera projektu Fundację Bajkowy Świat w ramach Zadania 7 ww. projektu pn. Wsparcie specjalistyczne dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w tym integracja międzypokoleniowa

3) Realizować, tak jak do tej pory, czyli za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, wsparcie w ramach Zadania 7 ww. projektu pn. Wsparcie specjalistyczne dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w tym integracja międzypokoleniowa, które jest realizowane przez Partnera projektu Fundację Bajkowy Świat, czyli:

a) Wsparcie towarzyszące w zakresie konsultacji indywidualnych oraz poradnictwa psychologicznego dla Klientów i ich opiekunów faktycznych

b) Konsultacje indywidualne dla Klientów i ich opiekunów faktycznych udzielane przez pracownika socjalnego.

 

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.

Oświadczenie_Zgoda_ koronawirus _ projekt Mój drugi dom wersja b&w.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy od dnia 13.03.2020 r.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do odwołania, zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach projektu pn. "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu".
Decyzja dotyczy zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie DDP, co nie wyklucza udzielania przez pracowników DDP indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także dostarczenia posiłku czy żywności, realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 stycznia 2020 roku o godz. 13.00

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8

                                                                                             Więcej

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizator wydarzenia – Partner projektu Fundacja Bajkowy Świat

W styczniu 2020 roku zostanie uruchomiona działalność Dziennego Domu Pomocy, przy  ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu. DDP będzie przeznaczony dla 30 osób starszych niesamodzielnych, w tym również dla osób z doświadczeniem choroby alkoholowej lub innych uzależnień (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DDP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP).

Przedstawiamy listę spotkań, które zostaną zorganizowane w siedzibie DDP:

4 grudnia 2019 r. godz. 17.00-19.00 / MIEJSCE: DDP przy ul. Skoczylasa 8

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

4 grudnia 2019 r. godz. 15.00-17.00 / MIEJSCE: DDP przy ul. Skoczylasa 8

Warsztaty grupowe otwarte dla klientów i ich opiekunów faktycznych.

6 listopada 2019 r. godz. 17.00 - 19.00 / MIEJSCE: DDP przy ul. Skoczylasa 8

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

6 listopada 2019 r. godz. 15.00-17.00 / MIEJSCE: DDP przy ul. Skoczylasa 8

Warsztaty grupowe otwarte dla klientów i ich opiekunów faktycznych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

31 lipca 2019 r. godz. 12.00

Organizator wydarzenia – Realizator projektu Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w imieniu Lidera Projektu Gminy Wrocław

Uroczyste otwarcie Dziennych Domów Pomocy nr 1 oraz nr 2 na Brochowie przy ul. Semaforowej 5.

                                                                                                                                       Więcej

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizator wydarzenia – Partner projektu Fundacja Bajkowy Świat

W sierpniu 2019 roku zostanie uruchomiona działalność Dziennego Domu Pomocy nr 1 oraz Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu.

DDP nr 1 (parter) będzie kierowany w szczególności do osób starszych, mieszkańców Brochowa, których stan psychofizyczny pozwala na samodzielne dotarcie do ośrodka (bez możliwości transportu).

DDP nr 2 (1 piętro) będzie kierowany w szczególności do osób starszych, wymagających zintensyfikowanej pomocy w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych, w tym wymagające wzmożonej opieki pielęgnacyjnej (z możliwością transportu).

Przedstawiamy listę spotkań, które zostaną zorganizowane w siedzibie DDP:

3 lipca 2019 r. godz. 17.00-19.00 - MIEJSCE: DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

3 lipca 2019 r. godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

2 lipca 2019 r. godz. 17.00-19.00 - MIEJSCE: DDP nr 1 przy ul. Semaforowej 5.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

2 lipca 2019 r. godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP nr 1 przy ul. Semaforowej 5.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

12 czerwca 2019 r. godz. 17.00-19.00 - MIEJSCE: DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

12 czerwca 2019 r. godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

11 czerwca 2019 r. godz. 17.00-19.00 - MIEJSCE: DDP nr 1 przy ul. Semaforowej 5.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

11 czerwca 2019 r. godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP nr 1 przy ul. Semaforowej 5.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 maja 2019 r. w godz. 9.00-15.00

Organizator wydarzenia – Realizator projektu Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w imieniu Lidera Projektu Gminy Wrocław

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25 – więcej:

https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/dzienny-dom-pomocy-to-nowa-jakosc-zycia-przyjdz-przekonaj-sie-zapraszamy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 luty 2019 godz. 12.00

Organizator wydarzenia – Realizator projektu Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w imieniu Lidera Projektu Gminy Wrocław

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.

                                                                                                                          Więcej

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizator wydarzenia – Partner projektu Fundacja Bajkowy Świat

W marcu 2019 roku zostanie uruchomiona działalność Dziennego Domu Pomocy, przy  ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.

Dzienny Dom Pomocy będzie przeznaczony  dla 30 osób, w szczególności dla osób starszych wymagających wsparcia osób trzecich w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych i pielęgnacyjnych (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DPP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP).

Przedstawiamy listę spotkań, które zostaną zorganizowane w siedzibie DDP:

12 luty 2019 godz. 17.00 - 19.00 - MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych:

12 luty 2019 godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych

22 stycznia 2019 godz. 17.00 - 19.00 - MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych:

22 stycznia 2019 godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.12.2018 r. wywiad w Radio Rodzina

http://www.radiorodzina.pl/21125,dzienne-i-caodobowe-domy-pomocy-specznej-oferta-dla-osob-starszych-i-ich-rodzin/

stopka ue rpo mdd new