ue rpo

O projekcie    Opis projektu    Aktualności    Rekrutacja    Harmonogram realizacji projektu    Ogłoszenia praca     Kontakt

Baner 2A 50

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 5 maja br. po prawie siedmiomiesięcznej przerwie związanej z pandemią Seniorzy wrócili do Dziennych Domów Pomocy we Wrocławiu.Informację na ten temat tego samego dnia wyemitowało w swojej popołudniowej audycji Radio Wrocław.Zachęcamy do jej wysłuchania:

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/107676/Zajecia-wyzywienie-i-dowoz-Po-przerwie-ruszyly-domy-pomocy-dla-seniorow

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wznowienie działalności dziennych domów pomocy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 5 maja 2021 r. planujemy wznowienie działalności powstałych w ramach projektu pn. „Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu” dziennych domów pomocy przy ul. Karmelkowej, Semaforowej i Skoczylasa.

Kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem klientów DDP oraz pracowników, na terenie DDP będą obowiązywały zasady i procedury związane z zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2. Będą one zgodne z Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek dziennego pobytu (m.in. w zakresie ogólnych warunków sanitarnych oraz organizacji pracy placówki, czy prowadzenia zajęć w placówkach, a także zasad podstępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz w przypadku wystąpienia zakażenia). Wszystkie informacje o nowych wymogach sanitarnych uczestnicy zajęć otrzymają tuż po przybyciu do DDP.

Jednocześnie informujemy, iż aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronowirusa wywołującego chorobę COVID-19, Realizator projektu zdecydował, aby:

1. Kontynuować realizację za pomocą zdalnych środków komunikacji (w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych), wsparcia realizowanego przez Partnera projektu Fundację Bajkowy Świat w ramach Zadania 7 ww. projektu pn. „Wsparcie specjalistyczne dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w tym integracja międzypokoleniowa”, czyli:

a) Wsparcie towarzyszące w zakresie konsultacji indywidualnych oraz poradnictwa psychologicznego dla Klientów i ich opiekunów faktycznych

b) Konsultacje indywidualne dla Klientów i ich opiekunów faktycznych udzielane przez pracownika socjalnego lub dietetyka

c) Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów i ich opiekunów faktycznych prowadzone przez socjoterapeutę.

 2. Podtrzymać zawieszenie udziału w imprezach kulturalno-oświatowych we wszystkich Dziennych Domach Pomocy przy ul. Karmelkowej 25, Semaforowej 5 oraz Skoczylasa 8.

 3. Podtrzymać zawieszenie spotkań w ramach integracji międzypokoleniowej, realizowanych przez Partnera projektu Fundację Bajkowy Świat w ramach Zadania 7 ww. projektu pn. „Wsparcie specjalistyczne dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w tym integracja międzypokoleniowa”.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy od dnia 19.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do dnia 30 kwietnia 2021 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach projektu pn. "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu".

Decyzja dotyczy zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie DDP, co nie wyklucza udzielania przez pracowników DDP indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także dostarczenia posiłku czy żywności, realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy od dnia 12.04.2021 r. do 18.04.2021 r.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do dnia 18 kwietnia 2021 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach projektu pn. "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu".

Decyzja dotyczy zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie DDP, co nie wyklucza udzielania przez pracowników DDP indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także dostarczenia posiłku czy żywności, realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy od dnia 15.03.2021 r. do 11.04.2021 r.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do dnia 11 kwietnia 2021 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach projektu pn. "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu".

Decyzja dotyczy zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie DDP, co nie wyklucza udzielania przez pracowników DDP indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także dostarczenia posiłku czy żywności, realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy od dnia 01.03.2021 r. do 14.03.2021 r.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do dnia 14 marca 2021 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach projektu pn. "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu".

Decyzja dotyczy zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie DDP, co nie wyklucza udzielania przez pracowników DDP indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także dostarczenia posiłku czy żywności, realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy od dnia 18.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do dnia 28 lutego 2021 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach projektu pn. "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu".

Decyzja dotyczy zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie DDP, co nie wyklucza udzielania przez pracowników DDP indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także dostarczenia posiłku czy żywności, realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy od dnia 01.01.2021 r. do 17.01.2021 r.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do dnia 17 stycznia 2021 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach projektu pn. "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu".

Decyzja dotyczy zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie DDP, co nie wyklucza udzielania przez pracowników DDP indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także dostarczenia posiłku czy żywności, realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy od dnia 30.11.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do dnia 31 grudnia br., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach projektu pn. "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu".

Decyzja dotyczy zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie DDP, co nie wyklucza udzielania przez pracowników DDP indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także dostarczenia posiłku czy żywności, realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.


Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy od dnia 26.10.2020 r. do dnia 29.11.2020 r.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do dnia 29 listopada br., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach projektu pn. "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu".

Decyzja dotyczy zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie DDP, co nie wyklucza udzielania przez pracowników DDP indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także dostarczenia posiłku czy żywności, realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

03-04 września 2020 roku - Pierwsza Rocznica otwarcia Dziennych Domów Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5

Organizator wydarzenia – Realizator projektu Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w imieniu Lidera Projektu Gminy Wrocław.

W dniach 3-4 września 2020 roku odbyły się uroczyste obchody 1. Rocznicy powołania do życia Dziennego Domu Pomocy nr 1 oraz Dziennego Domu Pomocy nr 2, przy ul. Semaforowej 5.

W wydarzeniu wzięli czynny udział wszyscy klienci DDP oraz personel DDP. Wykazali się oni wielkim zaangażowaniem i kreatywnością.

Motywem przewodnim uroczystości stał się wymarzony wspólny lot na Hawaje, gdzie beztroskie życie płynie w szalonych rytmach i kolorowych barwach. 

Impreza rozpoczęła się na „lotnisku”, gdzie odbyła się odprawa pasażerska. Następnie uczestnicy znaleźli się w „samolocie”, gdzie zaprezentowano kilka scenek.

Następnie wspaniała scenografia przeniosła uczestników wydarzenia na pełne słońca Hawajskie plaże, na których wszyscy mogli nauczyć się tradycyjnego tańca hawajskiego Hula.

Był również czas na poczęstunek z grilla, na rozmowy oraz składanie życzeń kolejnych wspólnych lat i wspaniałej zabawy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wznowienie działalności dziennych domów pomocy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 17 czerwca 2020 r. planujemy wznowienie działalności powstałych w ramach projektu pn. „Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu” dziennych domów pomocy przy ul. Karmelkowej, Semaforowej oraz z dniem 18 czerwca 2020 r. przy ul. Władysława Skoczylasa.

Kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem klientów DDP oraz pracowników, na terenie DDP będą obowiązywały nowe zasady i procedury związane z zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2. Będą one zgodne z Rekomendacjami z dnia 20 maja 2020 r.  przygotowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną), dotyczącymi działalności placówek dziennego pobytu (m.in. w zakresie ogólnych warunków sanitarnych oraz organizacji pracy placówki, czy prowadzenia zajęć w placówkach, a także zasad podstępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz w przypadku wystąpienia zakażenia).

Mamy jednak nadzieję, że oferta DDP będzie na tyle atrakcyjna, że Seniorzy bez trudu zniosą te ograniczenia. Wszystkie informacje o nowych wymogach sanitarnych uczestnicy zajęć otrzymają tuż po przybyciu do DDP.

Jednocześnie informujemy, iż aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronowirusa wywołującego chorobę COVID-19, Realizator projektu zdecydował, aby:

1) Podtrzymać zawieszenie udziału w imprezach kulturalno-oświatowych we wszystkich Dziennych Domach Pomocy przy ul. Karmelkowej 25, Semaforowej 5 oraz Skoczylasa 8

2) Podtrzymać zawieszenie realizacji Warsztatów grupowych otwartych dla Klientów i ich opiekunów faktycznych oraz spotkań w ramach integracji międzypokoleniowej, realizowanych przez Partnera projektu Fundację Bajkowy Świat w ramach Zadania 7 ww. projektu pn. Wsparcie specjalistyczne dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w tym integracja międzypokoleniowa

3) Realizować, tak jak do tej pory, czyli za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, wsparcie w ramach Zadania 7 ww. projektu pn. Wsparcie specjalistyczne dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w tym integracja międzypokoleniowa, które jest realizowane przez Partnera projektu Fundację Bajkowy Świat, czyli:

a) Wsparcie towarzyszące w zakresie konsultacji indywidualnych oraz poradnictwa psychologicznego dla Klientów i ich opiekunów faktycznych

b) Konsultacje indywidualne dla Klientów i ich opiekunów faktycznych udzielane przez pracownika socjalnego.

 

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.

Oświadczenie_Zgoda_ koronawirus _ projekt Mój drugi dom wersja b&w.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy od dnia 13.03.2020 r.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do odwołania, zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach projektu pn. "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu".
Decyzja dotyczy zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie DDP, co nie wyklucza udzielania przez pracowników DDP indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także dostarczenia posiłku czy żywności, realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 marca 2020 roku - Pierwsza Rocznica otwarcia Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25

Organizator wydarzenia – Realizator projektu Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w imieniu Lidera Projektu Gminy Wrocław.

W dniu 02 marca 2020 roku odbyły się uroczyste obchody 1. Rocznicy funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy  przy ul. Karmelkowej 25.

W wydarzeniu wzięli czynny udział wszyscy klienci DDP oraz personel DDP.

Podczas spotkania wysłuchano hymnu DDP Karmelkowej oraz repertuaru muzycznego przygotowanego przez klientów DDP. Była emisja filmu dot. codziennego funkcjonowania DDP oraz filmu przygotowanego przez pracowników i klientów DDP w ramach warsztatów filmowych. Odbył się występ zaproszonego gościa, czyli recital gitarowy. Poczęstunek przygotowali klienci DDP podczas warsztatów kulinoterapii. Na koniec spotkania zaproszonym gościom wręczono pamiątkowe kalendarze ścienne, na których zaprezentowane są prace klientów DDP przy Karmelkowej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 stycznia 2020 roku o godz. 13.00

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8

                                                                                             Więcej

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizator wydarzenia – Partner projektu Fundacja Bajkowy Świat

W styczniu 2020 roku zostanie uruchomiona działalność Dziennego Domu Pomocy, przy  ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu. DDP będzie przeznaczony dla 30 osób starszych niesamodzielnych, w tym również dla osób z doświadczeniem choroby alkoholowej lub innych uzależnień (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DDP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP).

Przedstawiamy listę spotkań, które zostaną zorganizowane w siedzibie DDP:

4 grudnia 2019 r. godz. 17.00-19.00 / MIEJSCE: DDP przy ul. Skoczylasa 8

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

4 grudnia 2019 r. godz. 15.00-17.00 / MIEJSCE: DDP przy ul. Skoczylasa 8

Warsztaty grupowe otwarte dla klientów i ich opiekunów faktycznych.

6 listopada 2019 r. godz. 17.00 - 19.00 / MIEJSCE: DDP przy ul. Skoczylasa 8

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

6 listopada 2019 r. godz. 15.00-17.00 / MIEJSCE: DDP przy ul. Skoczylasa 8

Warsztaty grupowe otwarte dla klientów i ich opiekunów faktycznych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

31 lipca 2019 r. godz. 12.00

Organizator wydarzenia – Realizator projektu Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w imieniu Lidera Projektu Gminy Wrocław

Uroczyste otwarcie Dziennych Domów Pomocy nr 1 oraz nr 2 na Brochowie przy ul. Semaforowej 5.

                                                                                                                                       Więcej

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizator wydarzenia – Partner projektu Fundacja Bajkowy Świat

W sierpniu 2019 roku zostanie uruchomiona działalność Dziennego Domu Pomocy nr 1 oraz Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu.

DDP nr 1 (parter) będzie kierowany w szczególności do osób starszych, mieszkańców Brochowa, których stan psychofizyczny pozwala na samodzielne dotarcie do ośrodka (bez możliwości transportu).

DDP nr 2 (1 piętro) będzie kierowany w szczególności do osób starszych, wymagających zintensyfikowanej pomocy w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych, w tym wymagające wzmożonej opieki pielęgnacyjnej (z możliwością transportu).

Przedstawiamy listę spotkań, które zostaną zorganizowane w siedzibie DDP:

3 lipca 2019 r. godz. 17.00-19.00 - MIEJSCE: DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

3 lipca 2019 r. godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

2 lipca 2019 r. godz. 17.00-19.00 - MIEJSCE: DDP nr 1 przy ul. Semaforowej 5.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

2 lipca 2019 r. godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP nr 1 przy ul. Semaforowej 5.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

12 czerwca 2019 r. godz. 17.00-19.00 - MIEJSCE: DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

12 czerwca 2019 r. godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

11 czerwca 2019 r. godz. 17.00-19.00 - MIEJSCE: DDP nr 1 przy ul. Semaforowej 5.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

11 czerwca 2019 r. godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP nr 1 przy ul. Semaforowej 5.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 maja 2019 r. w godz. 9.00-15.00

Organizator wydarzenia – Realizator projektu Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w imieniu Lidera Projektu Gminy Wrocław

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25 – więcej:

https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/dzienny-dom-pomocy-to-nowa-jakosc-zycia-przyjdz-przekonaj-sie-zapraszamy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 luty 2019 godz. 12.00

Organizator wydarzenia – Realizator projektu Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w imieniu Lidera Projektu Gminy Wrocław

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.

                                                                                                                          Więcej

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizator wydarzenia – Partner projektu Fundacja Bajkowy Świat

W marcu 2019 roku zostanie uruchomiona działalność Dziennego Domu Pomocy, przy  ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.

Dzienny Dom Pomocy będzie przeznaczony  dla 30 osób, w szczególności dla osób starszych wymagających wsparcia osób trzecich w codziennych czynnościach bytowych, higienicznych i pielęgnacyjnych (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DPP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP).

Przedstawiamy listę spotkań, które zostaną zorganizowane w siedzibie DDP:

12 luty 2019 godz. 17.00 - 19.00 - MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych:

12 luty 2019 godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych

22 stycznia 2019 godz. 17.00 - 19.00 - MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25.

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych:

22 stycznia 2019 godz. 15.00-17.00 - MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25.

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.12.2018 r. wywiad w Radio Rodzina

http://www.radiorodzina.pl/21125,dzienne-i-caodobowe-domy-pomocy-specznej-oferta-dla-osob-starszych-i-ich-rodzin/

stopka ue rpo mdd new