Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu

 projekt 6 1

Opis projektu:
W ramach projektu powstanie 1 Dzienny Dom Pomocy (do 30 miejsc), Klub Integracji Społecznej oraz rozbudowany zostanie budynek Wrocławskiego Centrum Integracji.

  1. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8

  2. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8

  3. Przebudowa siedziby Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49

Informacje o projekcie