Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu informuje, że studenci/słuchacze, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem badań naukowych, stanowiących element prac licencjackich, magisterskich lub doktorskich z wykorzystaniem zasobów Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie badań powinni przedłożyć następujące dokumenty:

  • podanie w przedmiotowej sprawie skierowane do Dyrektora Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu,
  • zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające status studenta/słuchacza wraz z informacją o celu przeprowadzonych badań,

Dodatkowe informacje na temat przeprowadzenia badań naukowych można uzyskać pod numerem telefonu 71 376 99 00.

Podanie o praktyki powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS), ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, w celu realizacji badań naukowych w MCUS”.