W sprawie wolontariatu należy zgłosić się osobiście do Działu Kadr przy ul. Mącznej 3, 54-131 Wrocław, pokój nr 146, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 71 376 99 36.