Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:

Psycholog (0,5 etatu)

w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedur naboru na w/w stanowisko, została wybrana:

Pani Dorota Jagura, zam. Wrocław

Uzasadnienie:

Pani Dorota Jagura  spełniła wymagania określone w naborze i posiada wymagane kwalifikacje. Wykazała się umiejętnościami i doświadczeniem w pracy z osobami niesamodzielnymi, przydatnym na przedmiotowym stanowisku.
W związku z tym, uzyskała najwyższą ocenę punktową od Komisji Rekrutacyjnej. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 marzec 2019 23:27 Super User