W miesiącu maju mieszkańcy naszego domu brali udział w   indywidualnych i kameralnych formach aktywności z zakresu K-O i terapii. Spotkania indywidualne miały na celu aktywizację w uczestnikach zachowanych umiejętności muzycznych, językowych i plastycznych.  Na miłośników czytelnictwa czekały zasoby naszego księgozbioru oraz dostęp do codziennej prasy. Ładna i słoneczna pogoda sprawiła, że mieszkańcy chętnie uczestniczyli w organizowanych spotkaniach na świeżym powietrzu w otoczeniu drzew i krzewów naszego ogrodu.  Mieszkańcy wspólnie  słuchali muzyki, śpiewali przy akompaniamencie gitary i akordeonu.  Rozmowy indywidualne i spacery odbywały się z zachowaniem wymaganych obostrzeń w przestrzeni otwartej.