W tym trudnym okresie dalej  obowiązują  nas szczególne zasady dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie naszego Domu Pomocy Społecznej. Zajęcia, które przeprowadzaliśmy miały charakter indywidualny i dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych mieszkańców. Spotykaliśmy się w sali terapii zajęciowej, w pokoju mieszkańca, na tarasie lub w ogrodzie.

DPSMaczna1

Zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych, które wykonał mieszkaniec z dużymi ograniczeniami ruchowymi ale wielkim talentem, pasją i chęcią jej realizacji.

DPSMaczna2

Prace w ogródku w czasie pandemii to tym bardziej wielka przyjemność i rozrywka, gdyż ze względu na zasady bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz opuszczania terenu naszego Domu.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych zaproponowaliśmy chętnym  i zainteresowanym mieszkańcom indywidualne i kameralne formy aktywności uwzględniające nowe obowiązujące zasady. Miłośnicy gier stolikowych spotykali się w klubie na rozgrywkach przy kawie. Czytelnicy książek mieli dostęp do naszej biblioteki oraz do codziennej prasy. Organizowaliśmy wspólne słuchanie muzyki, projekcje filmowe i rozmowy. Organizowaliśmy również  zajęcia aktywizacyjne, które odbywały się w klubie naszego Domu oraz w ogrodzie.