Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Usługa utrzymania czystości terenów zewnętrznych wraz z czynnościami konserwatorskimi oraz mycia okien w obiektach nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, MCUS.DZP.373-39/2020 06-Lis-2020 Odsłon: 855
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wędlin i produktów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-62/2020) 06-Lis-2020 Odsłon: 846
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mięsa i produktów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-61/2020) 04-Lis-2020 Odsłon: 883
Usługi ochroniarskie i portierskie na terenie domów pomocy społecznej przy ul. Mącznej 3, ul. Rędzińskiej 66/68, ul. Karmelkowej 25 oraz przy ul. Kaletniczej 8 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu MCUS.DZP.373-76/2 22-Paź-2020 Odsłon: 1326
Roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji p.poż. w Domach Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68, funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. (ZP-75/2020) 21-Paź-2020 Odsłon: 774
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę trzech mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na trzy części zamówienia 16-Paź-2020 Odsłon: 681
Przetarg na roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji p.poż. w zakresie wymiany SSP w DPS przy ul. Karmelkowej 25, funkcjonującego w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 15-Paź-2020 Odsłon: 910
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji przyzywowej w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, z podziałem na trzy części zamówienia 12-Paź-2020 Odsłon: 901
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na modernizacji pokoi mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3. ZP-45/2020 06-Paź-2020 Odsłon: 981
Przetrag nieograniczony - na dostawę trzech mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu, z podziałem na trzy części zamówienia 28-Wrz-2020 Odsłon: 995