Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Przetarg nieograniczony na dostawę środków chemicznych do sprzątania i zmywarek na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-42/2020) 18-Cze-2020 Odsłon: 900
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę rękawic medycznych (rękawice nitrylowe) na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-41/2020) 10-Cze-2020 Odsłon: 810
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wędlin i produktów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-29/2020) 01-Cze-2020 Odsłon: 1165
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę mięsa i produktów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-28/2020) 01-Cze-2020 Odsłon: 1226
Przetarg nieograniczony na dostawę wody źródlanej na potrzeby MCUS (MCUS.DZP.373-36/2020) 01-Cze-2020 Odsłon: 957
Dostawa zup w proszku, sosów w proszku i przypraw na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-19/2020) 29-Maj-2020 Odsłon: 917
Sukcesywna dostawa przetworów na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (MCUS.DZP.373-15/2020) 29-Maj-2020 Odsłon: 881
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Dostawa środków do dezynfekcji na potrzeby Kuchni Centralnej MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-38/2020) 28-Maj-2020 Odsłon: 835
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciasta i innych wyrobów cukierniczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych (MCUS.DZP.373-21/2020) 27-Maj-2020 Odsłon: 913
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pieczywa na potrzeby MCUS (MCUS.DZP.373-20/2020) 26-Maj-2020 Odsłon: 1193