• Ogłoszenie o zamówieniu
  • SIWZ
  • Zał. 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • Zał. 2 - Formularz oferty
  • Zał. 3 - Kalkulacja cenowa
  • Zał. 4 - Oświadczenie - brak podstaw wykluczenia
  • Zał. 5 - Oświadczenie - grupa kapitałowa
  • Zał. 6 - Wzór umowy wraz z załącznikami

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 06 listopad 2020 15:05 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 listopad 2020 15:30 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 listopad 2020 11:10 Michał Wolicki