Czasowo zawieszona zostaje działalność prowadzoną w Dziennych Domach Pomocy funkcjonujących w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (dalej DDP), od dnia 26 października 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.

Czasowe zawieszenie nie dotyczy prowadzenia i zapewnienia usług świadczonych w formie indywidualnego wsparcia, z pominięciem kontaktu osobistego, w szczególności polegającego na:

  1. wsparciu psychologicznym;
  2. poradnictwie za pomocą zdalnych środków komunikacji, np.: kontakt telefoniczny, on-line, wideorozmowy;
  3. dostarczaniu Klientom posiłku czy żywności do miejsca zamieszkania;
  4. realizacji e-recept Klientów;
  5. innych niezbędnych działań wspierających Klientów.