Stosując się do zasad , ograniczeń i zaleceń Ministra Zdrowia z uwagi na zagrożenie SARS-COV-2 w celach profilaktycznych, rozpoczęliśmy trening umysłu i koncentracji. Indywidualne zajęcia z ludoterapii i pracowni komputerowej odbywają się przede wszystkie z wykonywaniem ćwiczeń usprawniających pamięć. Celem ćwiczeń jest doskonalenie zapamiętywania oraz logicznego myślenia do którego wykorzystywane są różnego rodzaju gry i zadania sfery poznawczej. W ramach pracowni społecznej przeprowadzane są treningi, „na sucho”, prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji. Omawiane są zasady zachowania podczas epidemii i wyjaśnianie określeń np. co to jest kwarantanna? Biblioterapia, zamierzone działania ogólnorozwojowe. Podczas indywidualnego kontaktu terapeuty z jedną osobą czytane są (na głos) artykuły z gazet codziennych, które dotykają ważnych problemów dla mieszkańców w aktualnie trudnej sytuacji życiowej i pomagają im zrozumieć obecny stan zagrożenia.

 

Zajęcia plastyczne to uwzględnienie indywidualnej aktywności twórczej mieszkańca.