W ramach zajęć kulturalno-oświatowych oraz terapii zajęciowej w DPS Karmelkowa  w miesiącu marcu postanowiliśmy z wyprzedzeniem rozpocząć przygotowania do dekoracji oddziałów, własnoręcznie wykonywanymi przez mieszkańców ozdobami wielkanocnymi. W ramach działań ergoterapii i arteterapii, powstały zające oraz pisanki malowane farbami akrylowymi na formach ciętych z płyt wiórowych oraz stroiki świąteczne.

 

Prowadzono cykliczne zajęcia mające na celu trening funkcji poznawczych, ćwiczenie pamięci i czynności dnia codziennego dla osób z deficytami poznawczymi.

 

Pierwsze zwiastuny wiosny zachęciły nas do spacerów po ogrodzie DPS. Wypatrywaliśmy pierwszych pąków i kwiatów, rozmawiając na temat budzącej się do życia przyrody.
W ramach cyklicznych spotkań muzycznych spotykaliśmy się na zajęciach pod hasłem "Czar z płyt winylowych". Słuchaliśmy ulubionych utworów i opowiadaliśmy o związanych z nimi wspomnieniach.
W drugiej połowie marca, z uwagi na zagrożenie SARS-COV-2, przeprowadziliśmy szereg spotkań indywidualnych, mających na celu omówienie z mieszkańcami zaleceń i ograniczeń wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Instruowaliśmy w jaki sposób prawidłowo myć ręce i dbać o bezpieczeństwo w okresie epidemii