W związku z ogłoszonym do odwołania stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) ogranicza się możliwość bezpośredniego załatwiania spraw w siedzibie MCUS lub na terenie jednostek pomocy społecznej funkcjonujących w ramach MCUS.

Załatwianie spraw pilnych i niezbędnych w jednostkach pomocy społecznej w MCUS realizowane jest w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyłączaniem obsługi przesyłek pocztowych oraz obsługi związanej
z realizacją usług bytowych i opiekuńczych w MCUS.

Informacje w zakresie ujętym poniżej można uzyskać kontaktując się z sekretariatem MCUS, Zespołem Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej właściwego domu pomocy społecznej, Działem Zamówień Publicznych bądź właściwym Dziennym Domem Pomocy.

<

Lp.

Rodzaj sprawy

Możliwość kontaktu telefonicznego/mailowego

1.

Uzyskanie informacji o świadczonych usługach - domy pomocy społecznej i dzienne domy pomocy

Sekretariat,

Dzienne Domy Pomocy, Zespół Pracowników Socjalnych

2.

Wnoszenie skarg i wniosków

Sekretariat MCUS

3.

Dostęp do informacji publicznej

Sekretariat MCUS

4.

Współdziałanie z rodzinami mieszkańców i ich opiekunami prawnymi

Zespół Pracowników Socjalnych

5.

Prowadzenie postępowań w ramach udzielania zamówień publicznych
- kontakt z oferentami lub kontrahentami

Sekretariat MCUS,

Dział Zamówień Publicznych

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować za pośrednictwem platformy ePUAP,
lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub konkretny adres e-mail uzgodniony z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Podstawowy wykaz numerów telefonów zamieszczono poniżej.

Szczegółowy wykaz numerów telefonów dostępny są na stronie internetowej MCUS, pod adresem www.mcus.pl, w zakładce Kontakt oraz BIP – Kontakt