Numer wezwania: 3.1/2024

Data wywieszenia/zamieszczenia wezwania 27.05.2024

 WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. nr 208 poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na nieustalenie uprawnionego do odbioru depozytu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu wzywa osoby uprawnione  do odbioru depozytu po zmarłej Sylwii Pysz – Kiznal.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia 28.11.2024 r., z mocy prawa nastąpi jego likwidacja poprzez przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Informacji na temat depozytu udziela Dział Księgowości w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00. Nr tel.: 71 376 99 41; adres: ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, pok. nr 158.

 

                                                                                                                                                                                          Zatwierdził:

                                                                                                                                                                             Dyrektor Miejskiego Centrum

                                                                                                                                                                            Usług Socjalnych we Wrocławiu

                                                                                                                                                                                     Patrycja Karpicz

Numer wezwania 3/2024

Data wywieszenia 10.05.2024 r.

 WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. nr 208 poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na nieustalenie uprawnionego do odbioru depozytu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu wzywa osoby uprawnione do odbioru depozytu po zmarłym Stanisławie Wąsali.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów,w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia 11.11.2024 r. z mocy prawa nastąpi jego likwidacja poprzez przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Informacji na temat depozytu udziela Dział Księgowości w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00. Nr tel.: 71 376 99 41; adres: ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, pok. nr 158.

 

                                                                                                                                                                                         Zatwierdził:

                                                                                                                                                                             Dyrektor Miejskiego Centrum

                                                                                                                                                                            Usług Socjalnych we Wrocławiu

                                                                                                                                                                                     Patrycja Karpicz

Numer wezwania 1/2024/BIP

Data wywieszenia 24.04.2024 r.

 WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. nr 208 poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na nieustalenie uprawnionego do odbioru depozytu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu wzywa osoby uprawnione do odbioru depozytu po zmarłej Kawałko Mariannie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia 25.10.2024 r. z mocy prawa nastąpi jego likwidacja poprzez przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Informacji na temat depozytu udziela Dział Księgowości w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00. Nr tel.: 71 376 99 41; adres: ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, pok. nr 158.

 

                                                                                                                                                                        Zatwierdził:

                                                                                                                                                                            Dyrektor Miejskiego Centrum

                                                                                                                                                                             Usług Socjalnych we Wrocławiu

                                                                                                                                                                          Patrycja Karpicz

Numer wezwania 2/2024

Data wywieszenia 29.04.2024 r.

WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. nr 208 poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na nieustalenie uprawnionego do odbioru depozytu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu wzywa osoby uprawnione do odbioru depozytu po zmarłym Kazimierzu Wolniaku.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia 30.10.2024 r. z mocy prawa nastąpi jego likwidacja poprzez przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Informacji na temat depozytu udziela Dział Księgowości w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00. Nr tel.: 71 376 99 41; adres: ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, pok. nr 158.

                                                                                                                                                                                          Zatwierdził:

                                                                                                                                                                             Dyrektor Miejskiego Centrum

                                                                                                                                                                            Usług Socjalnych we Wrocławiu

                                                                                                                                                                                     Patrycja Karpicz

Numer wezwania 2-5/2024

Data wywieszenia/zamieszczenia wezwania 18.03.2024r.

 

WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. nr 208 poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na nieustalenie uprawnionego do odbioru depozytu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu wzywa osoby uprawnione do odbioru depozytu po zmarłej Agnieszce Mazur.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia 19.09.2024r., z mocy prawa nastąpi jego likwidacja poprzez przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Informacji na temat depozytu udziela Dział Księgowości w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00. Nr tel.: 71 376 99 41; adres: ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, pok. nr 158.