DZIENNY DOM POMOCY NR 1 PRZY UL. SEMAFOROWEJ

Jak każdego miesiąca, także i w kwietniu, odbyło się cykliczne spotkanie z Towarzystwem Miłośników Brochowa. Wykładowca Pan Zbigniew tym razem opowiedział nam o Katedrze pw. Wniebowstąpienia Marii Panny i Św. Jana Chrzciciela w Siedlcu. Przedstawił także dzieła malarza Michaela Willmanna, zwanego Śląskim Rembrandtem. Pojawiło się też kilka ciekawostek o pięknej Pradze i Hradczanach oraz o rodzimym Lwówku Śląskim.

 Kadry_z_wykładu_o_zabytkowej_katedrze_w_Siedlcach_1.png   Kadry_z_wykładu_o_zabytkowej_katedrze_w_Siedlcach_2.png

Zdjęcia 1 i 2. Kadry z wykładu o zabytkowej katedrze w Siedlcach. Źródło: MCUS.

25 kwietnia odwiedziła nas Pani Anita z Fundacji „Odkrywamy Nieznane” , odkrywając nieznane nam dotąd florystyczne arkana. Seniorzy z zapałem i głową pełną pomysłów zabrali się do układania kwiatów w ciekawe artystyczne kompozycje. Zajęcia sprawiły uczestnikom prawdziwą przyjemność. Kontakt z naturą działa terapeutycznie na ciało i duszę. Polecamy każdemu tę formę terapii.

 Swieze_kwiaty_do_tworzenia_kompozycji_florystycznych.png   Swieze_kwiaty_do_tworzenia_kompozycji_florystycznych_2.png

Zdjęcia 3 i 4. Świeże kwiaty do tworzenia kompozycji florystycznych. Źródło: MCUS.

Warsztaty_z_tworzenia_kompozycji_kwiatowych.png    Efekt_końcowy_warsztatów.png

Zdjęcia 5 i 6. Warsztaty z tworzenia kompozycji kwiatowych oraz efekt końcowy. Źródło: MCUS.

Kwiecień obfitował  w imprezy towarzyskie. Świętowaliśmy urodziny Eleonory, Józefa, Joanny i Teodora - Klientów Dziennego Domu Pomocy nr 1. Każdemu Jubilatowi odśpiewaliśmy „100 lat” i trzymamy kciuki, aby wszystkie złożone życzenia ziściły się jak najprędzej.

Tort_urodzinowy_jednego_z_naszych_Jubilatów.png

Zdjęcie 7. Tort urodzinowy jednego z naszych Jubilatów. Źródło: MCUS.