DniOtwarteFunduszy    

Plan dnia otwartego w DDP nr 1 przy ul. Semaforowej 5

10.00-10.30 - prezentacja multimedialna o projekcie "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu"

10.00-12.00 - spotkanie ze Strażnikiem Miejskim

11.00-12.00 - warsztaty dla Seniorów

12.00-12.30 - prezentacja multimedialna o projekcie "Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu"

13.00-14.00 - warsztaty dla Seniorów

10.00-15.00 - oprowadzanie zainteresowanych osób po Dziennym Domu Pomocy (w małych grupach)

10.00-15.00 - prezentacja multimedialna (pokaz zdjęć z wydarzeń w Dziennym Domu Pomocy)

Plan dnia otwartego w DDP przy ul. W. Skoczylasa 8

10.00-10.30 - prezentacja multimedialna o projekcie „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy"

10.00-12.00 - spotkanie ze Strażnikiem Miejskim

11.00-12.00 - warsztaty dla Seniorów

12.00-12.30 - prezentacja multimedialna o projekcie „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy"

13.00-14.00 - warsztaty dla Seniorów

10.00-15.00 - oprowadzanie zainteresowanych osób po Dziennym Domu Pomocy (w małych grupach)

10.00-15.00 - prezentacja multimedialna (pokaz zdjęć z wydarzeń w Dziennym Domu Pomocy)

Szczegóły o projektach:

https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-dom/o-projekcie.html

https://www.mcus.pl/projekty/projekt-kazdego-dnia-bezpieczniej-w-dziennych-domach-pomocy/o-projekcie.html