Logotyp Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, pomarańczowy obrys budynku z wpisanym w jego wnętrze wizerunkiem drzewa, całość na żółtym tle

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  informuje, że dzień 17 sierpnia (poniedziałek)  jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Dziennych Domów, za święto przypadające w sobotę w dniu  15.08.2020 r.

Pragniemy zapewnić, że  opieka  nad mieszkańcami domów pomocy społecznej będzie realizowana całodobowo przez pracowników działów opiekuńczych.

Do kontaktu dostępne są telefony ogólne portierni w domach pomocy społecznej lub ww. komórek organizacyjnych. Numery telefonów dostępne są w zakładce Kontakt