Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11 ust. 1  i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, od dnia 17 czerwca 2020 r. wznowiona zostaje działalność Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25,  Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5, Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 oraz Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8,

z dniem 1 września 2020 r. wznowiona została działalność Dziennego Domu Pomocy przy ul. Komuny Paryskiej 11, Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skwierzyńskiej 23/2, Dziennego Domu Pomocy przy S. Żeromskiego 37/1 oraz Dziennego Domu Pomocy przy ul. T. Kościuszki 67.