Dyrekcja Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu składa serdeczne podziękowania wszystkim obecnym w pracy pracownikom domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w tym trudnym okresie epidemii SARS-COV-2. Dziękujemy za Waszą ciężką codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz naszych Podopiecznych, osób starszych, obarczonych schorzeniami i ogromnym ryzykiem w przypadku zakażenia. Dziękujemy, że mimo realnego zagrożenia jesteście przy naszych Podopiecznych. To dzięki Waszej odpowiedzialnej postawie możliwie jest zapewnienie ciągłości usług bytowych i opiekuńczych.

W takim trudnym momencie współczesnej historii i naszej działalności, dzięki Wam nieprzerwanie realizowana jest misja naszej instytucji, a nasze motto „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” wybrzmiewa bardzo dobitnie i uzyskuje szczególne znaczenie.


                                                                       Dziękujemy!