Istotą działania MCUS jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Wrocławia, którzy w szczególności z uwagi na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, poprzez zapewnienie im wysokiej jakości usług wspomagających, opiekuńczych czy bytowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

 „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” 

Dante Alighieri

 

Staramy się, aby nasi mieszkańcy i klienci mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcia w codziennym funkcjonwaniu.

Świadczymy usługi opiekuńcze bytowe i wspomagające w formie całodobowej lub dziennej - zaspokajamy potrzeby mieszkańców Wrocławia, którzy w szczególności ze względu na wiek, stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby nie mogą udzielić im wsparcia. 

Działamy w ramach systemu pomocy społecznej. Usługi realizujemy na rzecz osób, które uzyskały pomoc w formie określonych świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Wsparcie opiekuńcze i bytowe realizowane jest  w czterech domach pomocy społecznej we Wrocławiu, a także w czterech dziennych domach pomocy we Wrocławiu:

Nasze domy pomocy społecznej przeznaczone są dla osób, które wymagają  całodobowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Świadczymy usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające, w tym z zakresu terapii zajęciowej, poprawiającej sprawność ruchową i psychofizyczną oraz wspierającą rozwój kulturalno-oświatowy. Zapewniamy całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu opiekuńczego. W ramach działań terapeutycznych i aktywizacyjnych zapewniamy potrzebę kontaktu ze środowiskiem lokalnym, w tym organizujemy spotkania z dziećmi i młodzieżą z wrocławskich placówek oświatowych. Opiekę sprawujemy przez cały rok.

W dziennych domach pomocy zapewniamy opiekę, osobom starszym, samotnym o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Oferujemy gorący posiłek, różne formy wypoczynku i rekreacji. Podejmujemy działania integracyjne ze środowiskiem lokalnym, w szczególności organizując i uczestnicząc w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych. Dzienne domy pomocy zapewniają opiekę przez co najmniej 8 godzin w ciągu dnia, w dni powszednie z wyłączeniem sobót.

Zapraszamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z nasza ofertą.