chor tekts

 

USŁUGI BYTOWE MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Pokoje jedno i dwuosobowe wyposażone w łóżko, szafę, stolik nocny, stół i krzesło

Pokój dziennego pobytu, biblioteka

Świetlica – klub oraz w lecie ogród

Aneks kuchenny

Sanitariaty, łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych

Palarnia

Winda

WYŻYWIENIE

Co najmniej trzy posiłki dziennie, zgodnie z zaleconą dietą

Wsparcie personelu w przypadku stosowania specjalnej diety lub konieczności karmienia mieszkańca

Możliwość korzystania z aneksu kuchennego i stołówki

USŁUGI OPIEKUŃCZE

POMOC W PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCIACH ŻYCIOWYCH

dostosowana do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności

karmienie, pojenie, przewijanie

zapewnienie higieny osobistej

pomoc w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego (np. wózków inwalidzkich)

 PIELEGNACJA

dostosowana do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności

karmienie, pojenie, przewijanie

zapewnienie higieny osobistej

pomoc w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego (np. wózków inwalidzkich)

POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW OSOBISTYCH

pracownik socjalny wspiera mieszkańca w załatwianiu spraw osobistych przed różnymi instytucjami

pomoc w realizacji zakupów

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE    

TERAPIA ZAJĘCIOWA

dostosowana do możliwości i potrzeb mieszkańca,

prowadzona indywidualne oraz grupowo.

 w ramach terapii zajęciowej odbywają się zajęcia z :

arteterapii -  zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik

biblioterapii – odbiór i analiza dzieł literackich

muzykoterapii – wspólne śpiewanie

kulinoterapii – wspólne przygotowywaniu i pieczenie różnych potraw

silwoterapii - spotkania rekreacyjne na świeżym powietrzu połączone z różnymi formami terapii zajęciowej

terapii zajęciowej ruchem - ćwiczenia oddechowe i ogólno-usprawniające podczas zajęć  terapeutycznych, poranna gimnastyka

teatroterapii- zajęcia teatralno-muzyczne

spotkania modlitewne

socjoterapii - spotkania tematyczne, rozmowy

terapii indywidualnej

DZIAŁANIA  RELIGIJNE I KULTURALNO - OŚWIATOWE

wycieczki krajoznawcze, spacery, grille i ogniska, wyjazdy do teatrów, kina, opery, imprezy np. turnieje w bule, bilard, warcaby, szachy, zabawy,

spotkania poetycko – muzyczne oraz spotkania okolicznościowe z okazji np.  świąt

kontakt z kapelanem, możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w niedzielę i święta, a także korzystania z indywidualnych posług religijnych,

możliwość udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodzinami

integracja ze społecznością lokalną

SAMORZĄDNOŚĆ

aktywnie działa Rada Mieszkańców, wybierana w demokratycznych wyborach przez mieszkańców

która w imieniu wszystkich mieszkańców współpracuje z personelem odnośnie spraw dotyczących życia domu

REHABILITACJA

Mieszkańcy Domu mogą uczestniczyć w zajęciach aktywności ruchowej w formule indywidualnej lub grupowej.

Ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i fizjoterapeutów dbających o indywidualne dopasowanie obciążeń w zależności możliwości i potrzeb Mieszkańców.

Zajęcia odbywają się najczęściej na sali gimnastycznej lub w pokojach Mieszkańców.

Celem zajęć jest utrzymanie lub poprawa sprawności funkcjonalnej oraz podniesienie jakości ich życia Mieszkańców.

Poza stacjonarnymi formami terapii Mieszkańcy mogą korzystać także z oferty rekreacyjnej, np. pływanie kajakami czy maszerowanie z kijkami (nordic walking).