USŁUGI OPIEKUŃCZE

9ddcc350185e73b17ae41b00dc5e24ba

 

POMOC W PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCIACH ŻYCIOWYCH

  • dostosowana do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności
  • karmienie, pojenie, przewijanie
  • zapewnienie higieny osobistej
  • pomoc w korzystaniu ze sprzętu ortopedycznego (np. wózków inwalidzkich)

PIELEGNACJA

  • wspieranie procesu leczenia poprzez pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych
  • zapobieganie powstawaniu odleżyn
  • zmiana opatrunków zleconych przez lekarza
  • podawanie leków

POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW OSOBISTYCH

  • wsparcie udzielane mieszkańcowi przy załatwianiu spraw osobistych przed instytucjami i urzędami
  • pomoc w realizacji zakupów

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Zobacz pozostałe zdjęcia