Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
26 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby DDP nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze Domu Pomocy MCUS we Wrocławiu, z podziałem na 2 części zamówienia 26-Mar-2019 Odsłon: 1308
25 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na na sukcesywną dostawę art. higienicznych z papieru i tworzywa sztucznego oraz art. do sprzątania na potrzeby nowopowstałych DDP funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 25-Mar-2019 Odsłon: 988
25 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę jaj kurzych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 25-Mar-2019 Odsłon: 846
22 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę środków higienicznych i czystości na potrzeby nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 22-Mar-2019 Odsłon: 925
22 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę ciast na potrzeby MCUS we Wrocławiu 22-Mar-2019 Odsłon: 1105
21 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i produktów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 21-Mar-2019 Odsłon: 1368
21 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia IT na potrzeby Dziennych Domów Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonującego w strukturze DPS w MCUS we Wrocławiu 21-Mar-2019 Odsłon: 1240
20 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców I gatunku na potrzeby MCUS we Wrocławiu 20-Mar-2019 Odsłon: 953
20 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia gospodarczego DDP przy ul. Karmelkowej 25 oraz DDP nr 1 i 2 przy ul. Semaforowej 5 w strukturze DPS MCUS we Wrocławiu 20-Mar-2019 Odsłon: 927
15 MARCA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa na potrzeby MCUS we Wrocławiu 15-Mar-2019 Odsłon: 1358