OPIEKUN

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu poszukuje pracowników na stanowisko opiekuna

Miejsce pracy:

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Mącznej 3

lub Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Karmelkowej 25

lub Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rędzińskiej 66/68  

lub Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kaletniczej 8

lub Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8

lub Dzienny Dom Pomocy przy ul. Semaforowej 5

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagane wykształcenie:

  • co najmniej średnie

Informacje o wynagrodzeniu:

  • płaca zasadnicza
  • 20% premii regulaminowej do płacy zasadniczej
  • dodatek za pracę w nocy, niedzielę i święta oraz na drugiej zmianie (jeśli przysługuje)
  • dodatek za wieloletnią pracę (dodatek stażowy)
  • nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)

Możliwość dodatkowych świadczeń:

  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zgodne z Regulaminem, np. „wczasy pod gruszą”, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe)

W zakładzie pracy funkcjonują:

  • Organizacje Związkowe
  • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa przy Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu ul. Mączna 3

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej).

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Kadr MCUS przy ul. Mącznej 3, pok. 146, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Szczegółowe informacje odnośnie w/w ofert pracy mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu  071 376 99 36.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH