FIZJOTERAPEUTA

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu poszukuje pracowników na stanowisko fizjoterapeuty

Miejsce pracy:

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Karmelkowej 25

lub Dzienny Dom Pomocy przy ul. Semaforowej 5

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagane wykształcenie:

 • kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty wymagane przepisami prawa,
  z uwzględnieniem przepisu § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1319),
 • aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Informacje o wynagrodzeniu:

 • płaca zasadnicza
 • 20% premii regulaminowej do płacy zasadniczej
 • dodatek za wieloletnią pracę (dodatek stażowy)
 • nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)

Możliwość dodatkowych świadczeń:

 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zgodne z Regulaminem, np. „wczasy pod gruszą”, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe)

W zakładzie pracy funkcjonują:

 • Organizacje Związkowe
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa przy Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu ul. Mączna 3

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej).

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Kadr MCUS przy ul. Mącznej 3, pok. 146, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Szczegółowe informacje odnośnie w/w ofert pracy mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu  071 376 99 36.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH