Tytuł Wytworzony Odsłony
Przetarg nieograniczony na usługi ochroniarskie i portierskie na terenie DPS przy ul. Karmelkowej 25 oraz ul. Kaletniczej 8 funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-25/2020) 25-Maj-2020 Odsłon: 30
21.05.2020 - WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU 21-Maj-2020 Odsłon: 11
Nabór na wolne stanowisko pracy z-cy Głównego Księgowego 20-Maj-2020 Odsłon: 39
Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu z podziałem na pięć części (MCUS.DZP.373-35/2020) 13-Maj-2020 Odsłon: 203
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę jaj kurzych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-24/2020) 08-Maj-2020 Odsłon: 141
Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów spożywczych na potrzeby MCUS (MCUS.DZP.373-23/2020) 08-Maj-2020 Odsłon: 306
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę warzyw i owoców I gatunku na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-31/2020) 08-Maj-2020 Odsłon: 191
Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (MCUS.DZP.373-27/2020) 06-Maj-2020 Odsłon: 187
Sukcesywna dostawa mrożonych artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 (MCUS.DZP.373-30/2020) 06-Maj-2020 Odsłon: 229
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ryb i produktów rybnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-22/2020) 05-Maj-2020 Odsłon: 228

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Naszą Instytucję rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Ogłoszenia o prace w MCUS wszystkie

Ogłoszenia bieżące o pracę w MCUS.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.