Tytuł Wytworzony Odsłony
18 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 18-Kwi-2019 Odsłon: 37
12 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę nitrylowych rękawic medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 12-Kwi-2019 Odsłon: 134
Opiekun medyczny (2 etaty) w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu 11-Kwi-2019 Odsłon: 34
Opiekun (2 etaty) w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu 11-Kwi-2019 Odsłon: 21
10 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów z włóknin medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 10-Kwi-2019 Odsłon: 166
10 KWIETNIA 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę zup w proszku, sosów w proszku i przypraw na potrzeby MCUS we Wrocławiu 10-Kwi-2019 Odsłon: 143
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Instruktor terapii zajęciowej (1 etat) w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu 05-Kwi-2019 Odsłon: 53
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: STARSZY INFORMATYK 04-Kwi-2019 Odsłon: 46
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Psycholog (0,5 etatu) w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu 28-Mar-2019 Odsłon: 71
28.03.2019 WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU 28-Mar-2019 Odsłon: 18

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Naszą Instytucję rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Ogłoszenia o prace w MCUS wszystkie

Ogłoszenia bieżące o pracę w MCUS.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.