ue rpo mdd

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:

Kierownik (0,5 etatu)

w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5
 we Wrocławiu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedur naboru na w/w stanowisko (oferta zatrudnienia: MCUS.DK.110-26/19), została wybrana:

Pani Kamila Całuch, zam. Wrocław

Uzasadnienie:

Pani Kamila Całuch spełniła wymagania określone w naborze i posiada wymagane kwalifikacje. Wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania zadań na proponowanym stanowisku. Posiada umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi, przydatnym na przedmiotowym stanowisku. W związku z tym, uzyskała najwyższą ocenę punktową od Komisji Naboru Kandydatów. 

stopka ue rpo mdd

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 14 czerwiec 2019 23:37 Super User