Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:

Instruktor terapii zajęciowej (1 etat)

w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedur naboru na w/w stanowisko, została wybrana:

Pani Maria Greczyło, zam. Borek Strzeliński

Uzasadnienie:

Pani Maria Greczyło spełniła wymagania określone w naborze i posiada wymagane kwalifikacje. Wykazała się wiedzą na temat czynności wymaganych na przedmiotowym stanowisku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 05 kwiecień 2019 13:58 Super User