ue rpo mdd

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław

SPECJALISTA DS. KOORDYNACJI PROJEKTU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedur naboru na w/w stanowisko, została wybrana:

 

Pani Sylwia Sobczak, zam. we Wrocławiu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Sobczak spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu. Otrzymała najwyższą ocenę Komisji Rekrutacyjnej. Wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania zadań na proponowanym stanowisku.

Wrocław, dnia 07 stycznia 2019 r.

stopka ue rpo mdd

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08 styczeń 2019 13:48 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 styczeń 2019 13:50 Super User