Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo, do 10 kwietnia 2020 r., zostaje zawieszona działalność Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w ramach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.